COVID-19 Fight
188 matches in 9 dictionaries.
megoldás (problémáé, kérdéséundef
jobb egy kérdés egynapi járóföldnélundef
gyakran ismétlődő kérdéseknoun
 1. FAQ/GYIK, interneten
megoldásra váró kérdésekundef
politikai, társadalmi kérdések iránt közömbös embernoun
  1. assenteista
   h|n h|n
vitafórum közérdekű kérdésekrőlnoun
  1. forum
   h inv
felvet egy kérdéstundef
lezárja a kérdéstundef
megold (problémát, kérdéstundef
  1. risolvere
   risólvere
ebben áll a kérdésundef
megoldandó / válaszra váró kérdésnoun
napra kész vmilyen kérdésbenundef
nyilvános vita erkölcsi kérdésekrőlundef
  1. diatriba
   Greek diátriba, kevésbé helyesen diatríba
elébe megy a kérdésnekundef
el nem hangzott kérdésre v. ellenvetésre adott válasznoun
 1. retorika
  1. prolessi
   n inv
 2. retorika
  1. prolessi
   n inv
 3. retorika
  1. rare prolepsi
   n
 4. retorika
nincs tájékoztatva a kérdésrőlundef
megoldja a fogas kérdéstundef
vkinek az illetékességébe tartozó kérdésundef
a peres ügyet csak másodlagos kérdésben lezáróundef
kérdésundef
  1. ebben áll a kérdés, éppen ez a kérdés
    1. се състои ~ът
  2. ő kérdéses
    1. той е под ~
  3. ez nem tartozik a kérdéshez
    1. това не спада към ~а
  4. kérdést megold
    1. разрешава ~
  5. keleti kérdést csinál vmiből, felnagyítja a problémát
    1. прави източен ~
  6. ne csinálj belőle kérdést! ne tedd szóvá!
    1. не го прави на ~!
  7. vmiből kérdést csinál, szóvá tesz
    1. прави ~ [от
  8. megkérdőjelez, kétségbe von, kérdésessé tesz
    1. поставя под ~
  9. felveszi a kérdést a napirendre, napirendre tűzi a kérdést
    1. поставя ~а в дневния ред
  10. kérdést felvet
    1. ~
  11. elmegy a kérdés mellett, elsiklik a kérdés fölött
    1. отминава ~а
  12. felveti a kérdést, szóba hoz vmit
    1. отваря ~
  13. kérdést megvitat
    1. обсъжда/разисква ~
  14. a kérdés nincs kimerítve/ befejezve/rendezve
    1. ~ът не е изчерпан/ свършен/уреден
  15. (meg-/el)kerüli a kérdést/problémát
    1. избягва ~а
  16. vitás kérdés
    1. спорен ~
  17. szociális kérdés/probléma
    1. социален ~
  18. parasztkérdés
    1. селски ~
  19. munkáskérdés
    1. работнически ~
  20. égető kérdés/probléma
    1. парлив ~
  21. nyitott kérdés
    1. открит ~
  22. ez külön/más kérdés
    1. това е отделен/друг ~
  23. nemzeti kérdés
    1. национален ~
  24. a keleti kérdés
    1. източният ~
  25. vizsgakérdés
    1. изпитен ~
  26. lakásprobléma, lakáskérdés
    1. жилищен ~
  27. életfontosságú kérdés/probléma
    1. ~ от жизнено значение
  28. élet és halál kérdése
    1. смърт
  29. a hatalom kérdése
    1. ~ за властта
  30. függőben lévő kérdés
    1. висящ ~
  31. kényes kérdés
    1. болен/деликатен ~
  1. kérdésessé tesz, kétségbe von
    1. поставя под ~
  2. mellének szegezi a kérdést, élére állítja előtte a kérdést
    1. поставя му ~а ребром
  3. kérdést föltesz vkinek v. intéz
    1. поставя ~
  4. kérdést intéz
    1. отправя ~ [на
  5. terjeszti/viszi a kérdést
    1. отнася ~а [до
  6. a kérdésre kérdéssel válaszol
    1. отговаря на ~ с ~
  7. kérdésekkel elhalmoz
    1. обсипва/отрупва с ~и
  8. kérdéssel fordul
    1. обръща се с ~
  9. kérdést felad, -tesz vkinek
    1. задава ~
  10. szónoki kérdés
    1. реторичен ~
  11. egyenes kérdés
    1. пряк ~
  12. megalapozott kérdés
    1. основателен ~
  13. keresztkérdések
    1. кръстосани ~и
  14. függő kérdés
    1. косвен/непряк ~
Report or add missing word to a dictionary...