COVID-19 Fight
52 matches in 8 dictionaries. Details
kérdez2
  1. quiz
   USA: kwɪ'z UK: kwɪz
  1. question
   USA: kwe'ʃʌ·n UK: kwestʃən
  1. Amilyen a kérdés, olyan a felelet.
    1. Like question, like answer.
    1. Like question, like answer.
  1. question
   USA: kwe'ʃʌ·n UK: kwestʃən
  1. Amilyen a kérdés, olyan a felelet.
    1. Like question, like answer.
    1. Like question, like answer.
  1. interrogate
   USA: ɪ"nte'rʌ·geɪ"t UK: ɪnterəgeɪt
  1. ask
   USA: æ'sk UK: æsk
  1. Jobb kétszer kérdezni, mint egyszer hibázni.
    1. Better to ask the way than go astray.
  1. ask a question
   USA: æ'sk eɪ' kwe'ʃʌ·n UK: æsk eɪ kwestʃən
kérdezés1
  1. questioning
   USA: kwe'stʃʌ·nɪ·ŋ UK: kwestʃənɪŋ
  1. interrogation
   USA: ɪ"nte"rʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: ɪnterəgeɪʃn
kérdezni2
  1. ask
   USA: æ'sk UK: æsk
kérdező1
  1. questioner
   USA: kwe'stʃʌ·nəː· UK: kwestʃənər
  1. interrogator
   USA: ɪ"nte'rʌ·geɪ"təː· UK: ɪnterəgeɪtər
kérdezősködés1
  1. inquiry
   USA: ɪ"nkwəː·riː· UK: ɪnkwaɪəriː
  1. enquiry
   UK: ɪnkwaɪəriː
  1. A lakosság teljeskörű vizsgálatot követelt annak kérdésében, hogyan kezelte a cég a katasztrófát.
    1. Citizens demanded a full inquiry into the firm's handling the disaster.
    1. Citizens demanded a full inquiry into the firm's handling the disaster.
kérdezősködik2
  1. inquire
   USA: ɪ"nkwaɪ'r UK: ɪnkwaɪər
  1. ask after
   USA: æ'sk æ'ftəː· UK: æsk ɑftər
  1. ask about
   USA: æ'sk ʌ·baʊ't UK: æsk əbaʊt
kérdezősködik felőle2
  1. ask about
   USA: æ'sk ʌ·baʊ't UK: æsk əbaʊt
kérdezősködik utána13
  1. ask after
   USA: æ'sk æ'ftəː· UK: æsk ɑftər
kérdezősködik, vajon13
  1. query whether
   USA: kwiː'riː· hwe'ðəː· UK: kwɪəriː weðər
kérdezősködő3
  1. inquisitive
   USA: ɪ"nkwɪ'zʌ·tɪ·v UK: ɪnkwɪzətɪv
kérdez vkitől vmit2
  1. ask sy a question
   USA: æ'sk saɪ' eɪ' kwe'ʃʌ·n
kérdezze meg13
  1. make sure that
   USA: meɪ'k ʃʊ'r ðʌ·t UK: meɪk ʃʊər ðət
kérdezze meg, jön -e13
  1. ask if he come
   USA: æ'sk ʌ·f hiː' kʌ'm UK: æsk ɪf hiː kʌm
kér; kérdez1
  1. ask
   USA: æ'sk UK: æsk
olyanokat kérdez hogy13
  1. he asks me such questions as
   USA: hiː' æ'sks miː' sʌ'tʃ kwe'stʃʌ·nz e'z UK: hiː ɑsks miː sʌtʃ kwestʃənz əz
nehezet kérdez vkitől2
  1. stump
   USA: stʌ'mp UK: stʌmp
ki nem kérdezett3
  1. unquestioned
   USA: ʌ·nkwe'stʃʌ·nd UK: ʌnkwestʃənd
kérdezõsködés1
  1. e Umfrage
   1. pluralForm:
   2. Umfragen
   1. genitiveForm:
   2. Umfrage
  1. e Anfrage
   'anfraːgə
kérdezõsködik2
  1. anfragen nach +d
   'anfraːgən 'naːx 'deː
Report or add missing word to a dictionary...