kérelemnoun
  1. prayer
   USA: preɪ'əː· UK: preər
  1. plea
   USA: pliː' UK: pliː
  1. petition
   USA: pʌ·tɪ'ʃʌ·n UK: pɪtɪʃn
  1. instance
   USA: ɪ'nstʌ·ns UK: ɪnstəns
  1. application
   USA: æ"plʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: æplɪkeɪʃn
kérelem, igénylés (PHARE)noun
  1. application
   USA: æ"plʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: æplɪkeɪʃn
kérelem; kérelmeznoun
  1. request
   USA: riː·kwe'st UK: rɪkwest
kérelem; könyörgésnoun
  1. plea
   USA: pliː' UK: pliː
kérelemkönyvnoun
csődnyitási kérelemexp
  1. petition in bankruptcy
   USA: pʌ·tɪ'ʃʌ·n ɪ'n bæ'ŋkrʌ·psiː· UK: pɪtɪʃn ɪn bæŋkrəpsiː
fizetésképtelenségi kérelemexp
  1. petition in bankruptcy
   USA: pʌ·tɪ'ʃʌ·n ɪ'n bæ'ŋkrʌ·psiː· UK: pɪtɪʃn ɪn bæŋkrəpsiː
kereseti kérelemexp
  1. relief (sought)
   USA: riː·liː'f sɔː't UK: rɪliːf sɔːt
kereseti kérelem első pontja (US)exp
  1. Count I
   USA: kaʊ'nt aɪ' UK: kaʊnt aɪ
jelentkezik, folyamodik, kérelemmel fordul (for sg)v
  1. apply
   USA: ʌ·plaɪ' UK: əplaɪ
helyt ad (kérelemnek)v
  1. entertain
   USA: e"nəː·teɪ'n UK: entəteɪn
meghatározott magatartásra kötelezés iránti kereseti kérelemexp
  1. equitable relief
   USA: e'kwʌ·tʌ·bʌ·l riː·liː'f UK: ekwɪtəbl rɪliːf
felperes rosszhiszemű magatartása valamely kereseti kérelemmel kapcsolatosanexp
  1. unclean hands
   USA: ʌ·nkliː'n hæ'nz UK: ʌnkliːn hændz
Report or add missing word to a dictionary...