COVID-19 Fight
kézbesítv
  1. hand
   USA: hæ'nd UK: hænd
  1. deliver
   USA: dʌ·lɪ'vəː· UK: dɪlɪvər
kézbesítetlenadj
  1. undelivered
   USA: ʌ"ndʌ·lɪ'vəː·d UK: ʌndɪlɪvəd
kézbesítettv
  1. delivered
   USA: dʌ·lɪ'vəː·d UK: dɪlɪvəd
  1. by hand
   USA: baɪ' hæ'nd UK: baɪ hænd
kézbesíthetetlen levélnoun
  1. dead letter
   USA: de'd le'təː· UK: ded letər
kézbesítésnoun
 1. law
  1. serving
   USA: səː'vɪ·ŋ UK: səːvɪŋ
 2. law
  1. service
   USA: səː'vʌ·s UK: səːvɪs
  1. delivery
   USA: dʌ·lɪ'vəː·iː· UK: dɪlɪvəriː
  1. A (megrendelt) könyveket kézbesítéskor is fizetheti.
    1. You can pay for the books on delivery.
kézbesítési díjnoun
  1. charge for delivery
   USA: tʃɔ'rʤ frəː· dʌ·lɪ'vəː·iː· UK: tʃɑʤ fəː dɪlɪvəriː
kézbesítőnoun
  1. delivery-man
   UK: dɪlɪvərɪmen
  1. deliverer
   USA: dʌ·lɪ'vəː·əː· UK: dɪlɪvərər
  1. conveyor
   USA: kʌ·nveɪ'əː· UK: kənveɪər
kézbesítő körútnoun
  1. walk
   USA: wɔː'k UK: wɔːk
idézést kézbesít vkinekv
  1. serve a summons on sy
   USA: səː'v eɪ' sʌ'mʌ·nz ɔ'n saɪ'
express kézbesítésexp
  1. special delivery
   USA: spe'ʃʌ·l dʌ·lɪ'vəː·iː· UK: speʃl dɪlɪvəriː
expressz kézbesítésexp
  1. special delivery
   USA: spe'ʃʌ·l dʌ·lɪ'vəː·iː· UK: speʃl dɪlɪvəriː
téves kézbesítésnoun
  1. miscarriage
   USA: mɪ"ske'rʌ·ʤ UK: mɪskærɪʤ
bírósági kézbesítőnoun
  1. broker
   USA: broʊ'kəː· UK: broʊkər
  1. bailiff
   USA: beɪ'lʌ·f UK: beɪlɪf
törvényszéki kézbesítőnoun
Report or add missing word to a dictionary...