COVID-19 Fight
kézzeladv
  1. manually
   USA: mæ'nyuː·ʌ·liː· UK: mænjʊəliː
  1. hand / by -
   USA: hæ'nd baɪ' UK: hænd baɪ
  1. by manually
   USA: baɪ' mæ'nyuː·ʌ·liː· UK: baɪ mænjʊəliː
  1. by hand
   USA: baɪ' hæ'nd UK: baɪ hænd
kézzel gyártottadj
  1. made by hand
   USA: meɪ'd baɪ' hæ'nd UK: meɪd baɪ hænd
kézzel készítv
  1. handicraft
   USA: hæ'ndiː·kræ"ft UK: hændɪkrɑft
kézzel működtetett szellőző (növ)exp
  1. hand operated ventilator
   USA: hæ'nd ɔ'pəː·eɪ"tʌ·d ve'nʌ·leɪ"təː· UK: hænd ɔpəreɪtɪd ventɪleɪtər
kézzel rácsap vkire/vmireexp
kézzel tisztítv
  1. hand-pick
   USA: hæ'ndpɪ'k UK: hændpɪk
kézzel végzett munkanoun
  1. handiwork
   USA: hæ'ndiː·wəː"k UK: hændɪwəːk
kézzel írottadj
  1. handwritten
   USA: hæ'ndrɪ"tʌ·n UK: hændrɪtn
kézzel írtadj
  1. handwritten
   USA: hæ'ndrɪ"tʌ·n UK: hændrɪtn
kézzelfoghatóadj
  1. touchable
   UK: tʌtʃəbl
  1. figurative tangible
   USA: tæ'nʤʌ·bʌ·l UK: tænʤəbl
  1. palpable
   USA: pæ'lpʌ·bʌ·l UK: pælpəbl
  1. evident
   USA: e'vʌ·dʌ·nt UK: evɪdənt
  1. concrete
   USA: kɔ'nkriː·t UK: kɔŋkriːt
kézzelfogható dolognoun
  1. concrete
   USA: kɔ'nkriː·t UK: kɔŋkriːt
kézzelfogható, konkrétadj
  1. tangible
   USA: tæ'nʤʌ·bʌ·l UK: tænʤəbl
kézzelfoghatóanadv
  1. tangibly
   UK: tænʤəbliː
  1. palpably
   USA: pæ'lpʌ·bliː· UK: pælpəbliː
kézzelfoghatóságnoun
 1. figurative
  1. tangibility
   UK: tænʤəbɪlɪtiː
  1. evidence
   USA: e'vʌ·dʌ·ns UK: evɪdəns
kézzel-lábbal hadomászikv
  1. throw one's arms about
   USA: θroʊ' wʌ'nz ɔ'rmz ʌ·baʊ't UK: θroʊ wʌnz ɑmz əbaʊt
biztos kézzeladv
  1. unerringly
   UK: ʌnəːrɪŋliː
felemelt kézzelexp
  1. with upraised hand
   UK: wɪð ʌpreɪzd hænd
fukar kézzeladv
  1. avariciously
   UK: ævərɪʃəsliː
halfogás (kézzel)noun
  1. tickling
   UK: tɪklɪŋ
ütemezés kézzelnoun
 1. music
  1. literary beat
   USA: biː't UK: biːt
Report or add missing word to a dictionary...