COVID-19 Fight
16 matches in 6 dictionaries. Details
kívánatosadj
  1. wanted
   USA: wɔː'nʌ·d UK: wɔntɪd
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. A nagymamám előrébb jött a karosszékben, így már egészen a szélén ült.
    1. My grandmother had come forward now in her armchair so that she was sitting right on the edge of it.
  2. Nem vagyok benne biztos, hogy a 'boldog' kifejezés itt helyénvaló lenne.
    1. I'm not sure 'merry' is the right word to use around here.
  3. Nem úgy tűnt, hogy elérte a kívánatos hatást.
    1. This didn't seem to have the right effect.
  1. desired
   USA: dʌ·zaɪ'əː·d UK: dɪzaɪəd
  1. desirable
   USA: dʌ·zaɪ'əː·ʌ·bʌ·l UK: dɪzaɪərəbl
  1. appetizing
   USA: æ'pʌ·taɪ"zɪ·ŋ UK: æpɪtaɪzɪŋ
kívánatosabbadj
  1. preferable
   USA: pre'frʌ·bʌ·l UK: prefrəbl
kívánatos, hogyexp
  1. it is to be wished that
   USA: ʌ·t ʌ·z tʌ· biː· wɪ'ʃt ðʌ·t UK: ɪt ɪz tuː biː wɪʃt ðət
kívánatos nőnoun
  1. slang Aus turtle
   USA: təː'tʌ·l UK: təːtl
kívánatosságnoun
  1. desirability
   USA: dʌ·zaɪ"rʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: dɪzaɪərəbɪlɪtiː
nem kívánatosadj
  1. undesirable
   USA: ʌ"ndʌ·zaɪ'rʌ·bʌ·l UK: ʌndɪzaɪərəbl
  1. objectionable
   USA: ʌ·bʤe'kʃʌ·nʌ·bʌ·l UK: əbʤekʃnəbl
kívánatosságnoun
  1. e Begehrlichkeit
   bə'geːɐlɪçkaɪt
   1. pluralForm:
   2. Begehrlichkeiten
   1. genitiveForm:
   2. Begehrlichkeit
nem kívánatosadj
nem kívánatosnoun
kívánatosundef
  1. sperabile
   sperábile
  1. preferibile
   amihez képest: a preferíbile
  1. desiderabile
   desiderábile
  1. desiderabile
   desiderábile
  1. auspicabile
   auspicábile
  1. augurabile
   augurábile
  1. appetibile
   appetíbile
kívánatosadj
kívánatosabbundef
  1. preferibile
   amihez képest: a preferíbile
kívánatosundef
  1. kívánatos, hogy mindnyájan eljöjjenek
    1. -лно е да дойдат всички
Report or add missing word to a dictionary...