18 matches in 5 dictionaries. Details
kópénoun
  1. wag
   USA: wæ'g UK: wæg
  1. rogue
   USA: roʊ'g UK: roʊg
  1. prankster
   USA: præ'ŋkstəː· UK: præŋkstəː
  1. informal pickle
   USA: pɪ'kʌ·l UK: pɪkl
  1. old knave
   USA: neɪ'v UK: neɪv
  1. old droll
   USA: droʊ'l UK: droʊl
kópéságnoun
  1. prank
   USA: præ'ŋk UK: præŋk
  1. monkeyshine
   UK: mʌŋkiːʃaɪn
  1. old knavery
   UK: neɪvəriː
  1. impishness
   UK: ɪmpɪʃnəs
  1. caper
   USA: keɪ'pəː· UK: keɪpər
ravasz kópénoun
  1. sly dog
   USA: slaɪ' dɔː'g UK: slaɪ dɔg
kópénoun
  1. informal r Strick
   'ʃtrɪk
   1. pluralForm:
   2. Stricke
   1. genitiveForm:
   2. Strickes
   3. Stricks
  1. informal r Spitzbube
  1. r Schelm
   'ʃɛlm
   1. pluralForm:
   2. Schelme
   1. genitiveForm:
   2. Schelmes
   3. Schelms
  1. r Schalk
   'ʃalk
   1. genitiveForm:
   2. Schalkes
   3. Schalks
kópéságnoun
ravasz kópénoun
  1. figurative stand s Aas
   'aːs
   1. pluralForm:
   2. Äser
   3. Aase
   1. genitiveForm:
   2. Aases
kópé-undef
kópénoun
kópésundef
kópéságundef
  1. monelleria
   monellería
kópéságnoun
  1. furfanteria
   f furfantería
  1. bricconeria
   f bricconería
  1. bricconaggine
   f bricconággine
kópéságundef
  1. vkinek kópéságot kitervel, kiagyal
    1. скроява ~ [на
kópénoun
kópéságnoun
Report or add missing word to a dictionary...