COVID-19 Fight
345 matches in 10 dictionaries. Details
költségnoun
  1. necessary
   USA: ne'sʌ·se"riː· UK: nesəsəriː
  1. expense
   USA: ɪ·kspe'ns UK: ɪkspens
 1. fin
  1. expenditure
   USA: ɪ·kspe'ndʌ·tʃəː· UK: ɪkspendɪtʃər
  1. cost
   USA: kɔ'st UK: kɔst
  1. charge
   USA: tʃɔ'rʤ UK: tʃɑʤ
költség/árnoun
  1. cost
   USA: kɔ'st UK: kɔst
költségbe ver vkitv
  1. put sy to expense
   USA: pʊ't saɪ' tʌ· ɪ·kspe'ns
költség; cost estimate (PHARE)noun
  1. cost
   USA: kɔ'st UK: kɔst
költségeim megtérültekexp
  1. i cleared my costs
   USA: aɪ' klɪ'rd maɪ' kɔ's UK: aɪ klɪəd maɪ kɔsts
költség(ek)noun
  1. outlay
   USA: aʊ'tleɪ" UK: aʊtleɪ
költségeknoun
  1. outlay
   USA: aʊ'tleɪ" UK: aʊtleɪ
  1. outgoings
   UK: aʊtgoʊɪŋz
  1. necessary
   USA: ne'sʌ·se"riː· UK: nesəsəriː
  1. expenses
   USA: ɪ·kspe'nsʌ·z UK: ɪkspensɪz
  1. charges
   USA: tʃɔ'rʤʌ·z UK: ʃɑʒeɪ
költségekben marasztalexp
  1. being cast in costs
   USA: biː'ɪ·ŋ kæ'st ɪ'n kɔ's UK: biːɪŋ kɑst ɪn kɔsts
költségekbe verexp
  1. put to expense
   USA: pʊ't tʌ· ɪ·kspe'ns UK: pʊt tuː ɪkspens
költségeket fedezexp
  1. expenses / cover -
   USA: ɪ·kspe'nsʌ·z kʌ'vəː· UK: ɪkspensɪz kʌvər
  1. cover expenses
   USA: kʌ'vəː· ɪ·kspe'nsʌ·z UK: kʌvər ɪkspensɪz
költségeket közösen viselniexp
  1. get up a subscription
   USA: gɪ't ʌ'p eɪ' sʌ·bskrɪ'pʃʌ·n UK: get ʌp eɪ səbskrɪpʃn
költségek közös viseléseexp
  1. clubbing of resources
   USA: klʌ'bɪ·ŋ ʌ·v riː'sɔː·rsʌ·z UK: klʌbɪŋ ɔv rɪzɔːsɪz
költségek megállapításaexp
  1. taxation of costs
   USA: tæ·kseɪ'ʃʌ·n ʌ·v kɔ's UK: tækseɪʃn ɔv kɔsts
költségek (PHARE)noun
  1. expenses
   USA: ɪ·kspe'nsʌ·z UK: ɪkspensɪz
költségektől mentesadj
  1. frank
   USA: fræ'ŋk UK: fræŋk
költségelőirányzatnoun
 1. econ
  1. estimate
   USA: e'stʌ·meɪ"t UK: estɪmeɪt
  1. cost estimate
   USA: kɔ'st e'stʌ·meɪ"t UK: kɔst estɪmeɪt
költségesadj
  1. sumptuous
   USA: sʌ'mptʃuː·ʌ·s UK: sʌmptʃʊəs
  1. expensive
   USA: ɪ·kspe'nsɪ·v UK: ɪkspensɪv
  1. dear
   USA: dɪ'r UK: dɪər
  1. costly
   USA: kɔ'stliː· UK: kɔstliː
költségességnoun
  1. costliness
   UK: kɔstlɪnəs
költséget okoz vkinekv
  1. put sy to expense
   USA: pʊ't saɪ' tʌ· ɪ·kspe'ns
költségjegyzékexp
  1. statement of expenses
   USA: steɪ'tmʌ·nt ʌ·v ɪ·kspe'nsʌ·z UK: steɪtmənt ɔv ɪkspensɪz
  1. statement of costs
   USA: steɪ'tmʌ·nt ʌ·v kɔ's UK: steɪtmənt ɔv kɔsts
Report or add missing word to a dictionary...