COVID-19 Fight
160 matches in 11 dictionaries. Details
köszönexp
  1. say hello
   USA: seɪ' he·loʊ' UK: seɪ həloʊ
  1. hello / say -
   USA: he·loʊ' seɪ' UK: həloʊ seɪ
köszönésnoun
  1. greeting
   USA: griː'tɪ·ŋ UK: griːtɪŋ
  1. bowing
   USA: baʊ'ɪ·ŋ UK: boʊɪŋ
  1. bow
   USA: boʊ' UK: boʊ
köszönés nélkül ment el mellettemexp
  1. he gave me the go-by
   UK: hiː geɪv miː ðiː goʊbiː
köszönetnoun
  1. thanks
   USA: θæ'ŋks UK: θæŋks
köszönetet mondv
  1. render thanks
   USA: re'ndəː· θæ'ŋks UK: rendər θæŋks
köszönetnyilvánításnoun
  1. acknowledgements
   UK: əknɔlɪʤmənts
  1. acknowledgement
   USA: ɪ·knɔ'lɪ·ʤmʌ·nt UK: əknɔlɪʤmənt
köszönhetőadj
  1. owing
   USA: oʊ'ɪ·ŋ UK: oʊɪŋ
  1. due to
   USA: dyuː' tʌ· UK: djuː tuː
köszönömnoun
  1. thanks
   USA: θæ'ŋks UK: θæŋks
  1. thank you
   USA: θæ'ŋk yuː' UK: θæŋk juː
köszönöm jólexp
  1. i'm very well, thank you
   USA: ɪ'm ve'riː· we'l θæ'ŋk yuː'
  1. i'm fine, thanks
   USA: ɪ'm faɪ'n θæ'ŋks
  1. i am fine, thanks
   USA: aɪ' eɪ'e'm faɪ'n θæ'ŋks UK: aɪ æm faɪn θæŋks
köszönöm, jólexp
  1. fine, thanks
   USA: faɪ'n θæ'ŋks UK: faɪn θæŋks
köszönöm, jól vagyok!exp
  1. i am fine, thanks!
   USA: aɪ' eɪ'e'm faɪ'n θæ'ŋks UK: aɪ æm faɪn θæŋks
köszönöm (midland)exp
  1. cheers!
   USA: tʃɪ'rz UK: tʃɪəz
köszönöm, nem (kérek)exp
  1. no, thanks
   USA: noʊ' θæ'ŋks UK: noʊ θæŋks
  1. no, thank you
   USA: noʊ' θæ'ŋk yuː' UK: noʊ θæŋk juː
köszönöm, nem túl rosszulexp
  1. not too bad, thanks
   USA: nɔ't tuː' bæ'd θæ'ŋks UK: nɔt tuː bæd θæŋks
köszönöm szépenexp
  1. thank you very much
   USA: θæ'ŋk yuː' ve'riː· mʌ'tʃ UK: θæŋk juː veriː mʌtʃ
köszönöm szíves fáradozásátexp
  1. thank you for all your trouble
   USA: θæ'ŋk yuː' frəː· ɔː'l yʊ'r trʌ'bʌ·l UK: θæŋk juː fəː ɔːl jɔːr trʌbl
köszönő viszonyexp
  1. nodding acquaintance
   USA: nɔ'dɪ·ŋ ʌ·kweɪ'ntʌ·ns UK: nɔdɪŋ əkweɪntəns
köszönő viszonyban vanexp
  1. have a bowing acquaintance
   USA: hæ'v eɪ' baʊ'ɪ·ŋ ʌ·kweɪ'ntʌ·ns UK: hæv eɪ boʊɪŋ əkweɪntəns
köszöntnoun
  1. toast
   USA: toʊ'st UK: toʊst
  1. salute
   USA: sʌ·luː't UK: səluːt
  1. greet
   USA: griː't UK: griːt
köszöntésnoun
  1. salute
   USA: sʌ·luː't UK: səluːt
  1. salutation
   UK: sæljuːteɪʃn
  1. hail
   USA: heɪ'l UK: heɪl
Report or add missing word to a dictionary...