COVID-19 Fight
kötött3
  1. set
   USA: se't UK: set
  1. knitted
   USA: nɪ'tʌ·d UK: nɪtɪd
  1. bound
   USA: baʊ'nd UK: baʊnd
  1. Fölemelkedett, s egy szattyánbőrbe kötött könyvet vett a kezébe.
    1. She rose and took up a book bound in morocco.
    1. She rose and took up a book bound in morocco.
  1. attached
   USA: ʌ·tæ'tʃt UK: ətætʃt
kötött csomó2
  1. bow
   USA: boʊ' UK: boʊ
kötött kabát1
  1. knitted sweater
   USA: nɪ'tʌ·d swe'təː· UK: nɪtɪd swetər
kötött kiscipő1
  1. booties
   USA: buː'tiː·z UK: buːtaɪz
kötött mész13
  1. combined lime
   USA: kʌ·mbaɪ'nd laɪ'm UK: kəmbaɪnd laɪm
kötött pulóver1
  1. jumper
   USA: ʤʌ'mpəː· UK: ʤʌmpər
kötött sav13
  1. combined acid
   USA: kʌ·mbaɪ'nd æ'sʌ·d UK: kəmbaɪnd æsɪd
kötött töltés13
  1. bound charge
   USA: baʊ'nd tʃɔ'rʤ UK: baʊnd tʃɑʤ
kötött vizet nem tartalmazó3
  1. anhydrous
   UK: ænhaɪdrəs
kötött/szabott ár13
  1. set price
   USA: se't praɪ's UK: set praɪs
kötöttség1
 1. 66
  1. fixity
   UK: fɪksɪtiː
kötöttáru1
  1. knitwear
   USA: nɪ'twe"r UK: nɪtweər
  1. knitted goods
   USA: nɪ'tʌ·d gʊ'dz UK: nɪtɪd gʊdz
évszakhoz kötött3
  1. seasonal
   USA: siː'zʌ·nʌ·l UK: siːzənl
feltételhez kötött3
  1. conditioned
   USA: kʌ·ndɪ'ʃʌ·nd UK: kəndɪʃnd
helyhez kötött3
  1. located
   USA: loʊ'keɪ"d UK: loʊkeɪtɪd
  1. immovable
   USA: ɪ"muː'vʌ·bʌ·l UK: ɪmuːvəbl
nem kötött3
  1. unbound
   USA: ʌ·nbaʊ'nd UK: ʌnbaʊnd
  1. unattached
   USA: ʌ"nʌ·tæ'tʃt UK: ʌnətendɪd
frissen kötött beton13
  1. green concrete
   USA: griː'n kɔ'nkriː·t UK: griːn kɔŋkriːt
pulóver, kötött kabát1
  1. sweater
   USA: swe'təː· UK: swetər
ágyhoz kötött(betegség miatt)3
  1. bedridden
   USA: be'drɪ"dʌ·n UK: bedrɪdn
házassági kötöttség13
  1. matrimonial tether
   USA: mæ"trʌ·moʊ'niː·ʌ·l te'ðəː· UK: mætrɪmoʊnɪəl teðər
Report or add missing word to a dictionary...