COVID-19 Fight
141 matches in 11 dictionaries. Details
közösség1
  1. polity
   USA: pɔ'lʌ·tiː· UK: pɔlɪtiː
  1. fellowship
   USA: fe'loʊ·ʃɪ"p UK: feloʊʃɪp
  1. community
   USA: kʌ·myuː'nʌ·tiː· UK: kəmjuːnɪtiː
 1. 32
  1. commune
   USA: kʌ·myuː'n UK: kɔmjuːn
  1. commonwealth
   USA: kɔ'mʌ·nwe"lθ UK: kɔmənwelθ
közösségben él2
  1. 1.2 hive
   USA: haɪ'v UK: haɪv
közösségben élés1
  1. togetherness
   USA: tʌ·ge'ðəː·nʌ·s UK: təgeðənəs
közösséghez ragaszkodás1
  1. togetherness
   USA: tʌ·ge'ðəː·nʌ·s UK: təgeðənəs
közösségi3
  1. public
   USA: pʌ'blɪ·k UK: pʌblɪk
  1. corporate
   USA: kɔː'rprʌ·t UK: kɔːpərət
  1. communal
   USA: kʌ·myuː'nʌ·l UK: kɔmjʊnl
  1. common
   USA: kɔ'mʌ·n UK: kɔmən
közösségi jogrendszer (EU)13
közösségi szellem1
  1. public spirit
   USA: pʌ'blɪ·k spɪ'rʌ·t UK: pʌblɪk spɪrɪt
Közösségi Vámkódex13
  1. Community Customs Code
   USA: kʌ·myuː'nʌ·tiː· kʌ'stʌ·mz koʊ'd UK: kəmjuːnɪtiː kʌstəmz koʊd
Közösségi Vámkódex (EU)13
  1. Community Customs Code
   USA: kʌ·myuː'nʌ·tiː· kʌ'stʌ·mz koʊ'd UK: kəmjuːnɪtiː kʌstəmz koʊd
Közösségi Vámkódex (PHARE)13
  1. Community Customs Code
   USA: kʌ·myuː'nʌ·tiː· kʌ'stʌ·mz koʊ'd UK: kəmjuːnɪtiː kʌstəmz koʊd
egyházi közösség1
  1. 6.3 sorority
   USA: səː·ɔː'rʌ·tiː· UK: sərɔrɪtiː
emberi közösség13
  1. fellowship of men
   USA: fe'loʊ·ʃɪ"p ʌ·v me'n UK: feloʊʃɪp ɔv men
Európai Közösség1
  1. European Community
   USA: yʊ"rʌ·piː'ʌ·n kʌ·myuː'nʌ·tiː· UK: jʊərəpɪən kəmjuːnɪtiː
lelki közösség1
  1. communion
   USA: kʌ·myuː'nyʌ·n UK: kəmjuːnɪən
Európai Közösségek Bizottsága (EKB) - a Bizottság korábbi elnevezése (PHARE)13
nem közösségi ember13
  1. odd man out
   USA: ɔ'd mæ'n aʊ't UK: ɔd mæn aʊt
az emberi közösség1
  1. the fellowship of men
   USA: ðiː· fe'loʊ·ʃɪ"p ʌ·v me'n UK: ðiː feloʊʃɪp ɔv men
Európai Gazdasági Közösség1
szent életű hinduk közössége1
  1. ashram
   UK: æʃræm
kiegészíthetőség - Az Európai Közösségek jogrendszerének egyik fontos, a hatáskörök elosztását szabályozó elve, amelynek értelmében a döntéseket azon a hatalmi szinten kell meghozni, amely az Unió polgáraihoz a legközelebb esik. (PHARE)1
Report or add missing word to a dictionary...