COVID-19 Fight
40 matches in 7 dictionaries. Details
község1
  1. village
   USA: vɪ'lɪ·ʤ UK: vɪlɪʤ
  1. parish
   USA: pæ'rɪ·ʃ UK: pærɪʃ
  1. civil parish
   USA: sɪ'vʌ·l pæ'rɪ·ʃ UK: sɪvəl pærɪʃ
községi3
  1. municipal
   USA: myuː·nɪ'sʌ·pʌ·l UK: mjuːnɪsɪpl
  1. communal
   USA: kʌ·myuː'nʌ·l UK: kɔmjʊnl
községi adókivetés1
  1. rating
   USA: reɪ'tɪ·ŋ UK: reɪtɪŋ
községi és állami adók13
  1. rates and taxes
   USA: reɪ'ts ʌ·nd tæ'ksʌ·z UK: reɪts ənd tæksɪz
községi jellegű3
községi tanács13
  1. parish council
   USA: pæ'rɪ·ʃ kaʊ'nsʌ·l UK: pærɪʃ kaʊnsl
községi tanáncs13
  1. parish council
   USA: pæ'rɪ·ʃ kaʊ'nsʌ·l UK: pærɪʃ kaʊnsl
község, járás, település1
  1. township
   USA: taʊ'nʃɪ"p UK: taʊnʃɪp
községpolitika1
  1. communalism
   UK: kɔmjʊnlɪzəm
községpolitikai3
községtanács elnöksége1
  1. chair
   USA: tʃe'r UK: tʃeər
község1
 1. 93/94
  1. e Kommune
   1. pluralForm:
   2. Kommunen
   1. genitiveForm:
   2. Kommune
  1. 6.3 e Gemeinheit
   gə'maɪnhaɪt
   1. pluralForm:
   2. Gemeinheiten
   1. genitiveForm:
   2. Gemeinheit
  1. e Gemeinde
   gə'maɪndə
   1. pluralForm:
   2. Gemeinden
   1. genitiveForm:
   2. Gemeinde
község1
községi3
  1. kommunal
   kɔmu'naːl
községnoun
 1. mint közigazgatási terület
községnoun
 1. város, falu
községinoun
  1. h municipal, -e
   informal
községundef
 1. közigazgatási egység, több kisebb falu is benne lehet
községiundef
 1. több kisebb település közigazgatási egységéhez tartozó
Report or add missing word to a dictionary...