110 matches in 8 dictionaries. Details
kapcsoló1
  1. toggle
   USA: tɔ'gʌ·l UK: tɔgl
 1. 537
  1. 1.1 switch
   USA: swɪ'tʃ UK: swɪtʃ
  1. release
   USA: riː·liː's UK: rɪliːs
 2. 80
  1. copulative
   UK: kɔpjʊlətɪv
  1. contact
   USA: kɔ'ntæ"kt UK: kɔntækt
kapcsol(ó)1
  1. switch
   USA: swɪ'tʃ UK: swɪtʃ
kapcsolóállomás1
 1. 537
  1. station
   USA: steɪ'ʃʌ·n UK: steɪʃn
kapcsoló berendezés1
kapcsolódás1
  1. linking
   USA: lɪ'ŋkɪ·ŋ UK: lɪŋkɪŋ
 1. 57
  1. linkage
   USA: lɪ'ŋkʌ·ʤ UK: lɪŋkɪʤ
  1. joint
   USA: ʤɔɪ'nt UK: ʤɔɪnt
  1. átlagolt vonalillesztés
    1. line joint averaged
 2. 62
  1. coupling
   USA: kʌ'plɪ·ŋ UK: kʌplɪŋ
  1. 6.3 attach
   USA: ʌ·tæ'tʃ UK: ətætʃ
kapcsolódik2
  1. join
   USA: ʤɔɪ'n UK: ʤɔɪn
  1. gear
   USA: gɪ'r UK: gɪər
  1. fasten
   USA: fæ'sʌ·n UK: fɑsn
kapcsolódó3
  1. related
   USA: riː·leɪ'tʌ·d UK: rɪleɪtɪd
  1. kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó hitelek
    1. credits related to commercial transactions
  1. joint
   USA: ʤɔɪ'nt UK: ʤɔɪnt
  1. átlagolt vonalillesztés
    1. line joint averaged
kapcsológomb1
  1. button
   USA: bʌ'tʌ·n UK: bʌtn
kapcsoló gyűrű13
  1. joint ring
   USA: ʤɔɪ'nt rɪ'ŋ UK: ʤɔɪnt rɪŋ
kapcsolóhorog1
 1. 656.2
  1. jig
   USA: ʤɪ'g UK: ʤɪg
kapcsolóhüvely1
 1. 62
  1. muff
   USA: mʌ'f UK: mʌf
kapcsolójel1
 1. 655|78 655|78
  1. brace
   USA: breɪ's UK: breɪs
kapcsolók1
  1. switches
   USA: swɪ'tʃʌ·z UK: swɪtʃɪz
kapcsolókarmantyú1
 1. 621
  1. coupling
   USA: kʌ'plɪ·ŋ UK: kʌplɪŋ
kapcsolók beállítása13
  1. switch settings
   USA: swɪ'tʃ se'tɪ·ŋz UK: swɪtʃ setɪŋz
kapcsolólemez1
  1. clip
   USA: klɪ'p UK: klɪp
kapcsolómű1
 1. 621
  1. coupling
   USA: kʌ'plɪ·ŋ UK: kʌplɪŋ
kapcsolóműhely1
 1. 621
  1. coupling
   USA: kʌ'plɪ·ŋ UK: kʌplɪŋ
kapcsoló pedál13
  1. copula, copulae
   UK: kɔpjʊlə kɔpjʊliː
Report or add missing word to a dictionary...