COVID-19 Fight
kapcsolt3
  1. switching
   USA: swɪ'tʃɪ·ŋ UK: swɪtʃɪŋ
  1. joint
   USA: ʤɔɪ'nt UK: ʤɔɪnt
  1. A tagállamok együttes akcióval is felléphetnek.
    1. The Member States may undertake joint action.
  2. A hajók hosszú sora mint egy roppant ízekből kapcsolt kígyó, tekeredett a folyón előre.
    1. The long line of boats writhed up the river like a tremendous jointed snake.
  3. A tagállamok közös kísérleti projekteket is végrehajthatnak.
    1. Member States may operate joint pilot projects.
  1. copulate
   USA: kɔ'pyʌ·leɪ"t UK: kɔpjʊleɪt
  1. connected
   USA: kʌ·ne'ktʌ·d UK: kənektɪd
  1. attached
   USA: ʌ·tæ'tʃt UK: ətætʃt
kapcsolt kormányszervek13
  1. interconnected rudders
   UK: ɪntəkənektɪd rʌdəz
kapcsolt lencse13
  1. doublet
   UK: dʌblɪt
  1. doublet lens
   UK: dʌblɪt lɔns
kapcsolt áru1
 1. 330
kapcsoltuk13
  1. you are through
   USA: yuː' əː· θruː' UK: juː ɑr θruː
párhuzamosan kapcsolt3
  1. in parallel
   USA: ɪ'n pe'rʌ·le"l UK: ɪn pærəlel
szorosan kapcsolt3
végre "kapcsolt13
  1. on the beam
   USA: ɔ'n ðiː· biː'm UK: ɔn ðiː biːm
fogasrúddal kapcsolt kis meghajtó fogaskerék13
  1. rack and pinion
   USA: ræ'k ʌ·nd pɪ'nyʌ·n UK: ræk ənd pɪnɪən
nem kapcsoltam13
technikai: kapcsolt/nem-kapcsolt (felhsz.) arány13
  1. churn rate
   USA: tʃəː'n reɪ't UK: tʃəːn reɪt
nem kapcsolták13
  1. i could not get through to him
   USA: aɪ' kʊ'd nɔ't gɪ't θruː' tʌ· ɪ"m UK: aɪ kʊd nɔt get θruː tuː hɪm
az igazgatót kapcsolták13
  1. i got through to the manager
   USA: aɪ' gɔ't θruː' tʌ· ðiː· mæ'nʌ·ʤəː· UK: aɪ gɔt θruː tuː ðiː mænɪʤər
Report or add missing word to a dictionary...