COVID-19 Fight
17 matches in 6 dictionaries. Details
karbantartásnoun
  1. upkeep
   USA: ʌ'pkiː"p UK: ʌpkiːp
  1. turnaround
   USA: təː'nəː·aʊ"nd UK: təːnəraʊnd
  1. servicing
   USA: səː'vʌ·sɪ·ŋ UK: səːvɪsɪŋ
  1. service
   USA: səː'vʌ·s UK: səːvɪs
  1. maintenance
   USA: meɪ'ntnʌ·ns UK: meɪntənəns
  1. A régi házak nagymértékű karbantartást igényelnek.
    1. Old houses need a lot of maintenance.
  1. maintains
   USA: meɪ·nteɪ'nz UK: meɪnteɪnz
  1. conditioning
   USA: kʌ·ndɪ'ʃʌ·nɪ·ŋ UK: kəndɪʃnɪŋ
  1. attention
   USA: ʌ·te'nʃʌ·n UK: ətenʃn
  1. Nincs szükségem gyógyszeres kezelésre.
    1. I don't need medical attention.
karbantartási költségnoun
  1. upkeep
   USA: ʌ'pkiː"p UK: ʌpkiːp
karbantartási szolgáltatás (EU)exp
  1. maintenance service
   USA: meɪ'ntnʌ·ns səː'vʌ·s UK: meɪntənəns səːvɪs
karbantartási szolgáltatás (PHARE)exp
  1. maintenance service
   USA: meɪ'ntnʌ·ns səː'vʌ·s UK: meɪntənəns səːvɪs
Termelékenység-központú Karbantartásnoun
  1. Total Productive Maintenance
   USA: toʊ'tʌ·l pəː·dʌ'ktɪ·v meɪ'ntnʌ·ns UK: toʊtl prədʌktɪv meɪntənəns
sövények karbantartásanoun
  1. hedging
   USA: he'ʤɪ·ŋ UK: heʤɪŋ
Számítógépes Karbantartás Menedzsment Rendszerexp
  1. Computerized Maintenance Management System
   USA: kʌ·mpyuː'təː·aɪ"zd meɪ'ntnʌ·ns mæ'nʌ·ʤmʌ·nt sɪ'stʌ·m UK: kəmpjuːtəraɪzd meɪntənəns mænɪʤmənt sɪstəm
karbantartásnoun
  1. e Wartung
   'vaɐtʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Wartungen
   1. genitiveForm:
   2. Wartung
karbantartási szerzõdésnoun
karbantartásnoun
karbantartásnoun Eng
 1. autóé és fegyvereké
karbantartásundef
karbantartás alatt vanundef
úthálózat karbantartásaundef
tervszerű megelőző karbantartásundef
karbantartásundef
  1. a gép karbantartása/gondozása
    1. ~ на машината
Report or add missing word to a dictionary...