COVID-19 Fight
kedvezménynoun
 1. gen.econ.
  1. preference
   USA: pre'frʌ·ns UK: prefrəns
  1. allowance
   USA: ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: əlaʊəns
kedvezményben részesítésnoun
  1. preferment
   UK: prɪfəːmənt
kedvezményesadj
  1. preferential
   USA: pre"fəː·e'nʃʌ·l UK: prefərenʃl
kedvezményes díjszabásexp
  1. reduced rate
   USA: riː·duː'st reɪ't UK: rɪdjuːst reɪt
kedvezményes menetdíjakexp
  1. reduced fares
   USA: riː·duː'st fe'rz UK: rɪdjuːst feəz
kedvezményes (repülő)jegyexp
  1. apex ticket
   USA: eɪ'pe"ks tɪ'kʌ·t UK: eɪpeks tɪkɪt
kedvezményes repülőútexp
  1. economy flight
   USA: iː·kɔ'nʌ·miː· flaɪ't UK: ɪkɔnəmiː flaɪt
kedvezményes tértijegyexp
  1. excursion fare
   USA: ɪ·kskəː'ʒʌ·n fe'r UK: ɪkskəːʃn feər
kedvezményes árú repülőútexp
  1. economy flight
   USA: iː·kɔ'nʌ·miː· flaɪ't UK: ɪkɔnəmiː flaɪt
kedvezményesenadv
  1. preferentially
   USA: pre"fəː·e'nʃʌ·liː· UK: prefərenʃəliː
kedvezményezettnoun
  1. transferee
   UK: trænsfəːriː
  1. grantee
   UK: grɑntiː
 1. law
  1. beneficiary
   USA: be"nʌ·fɪ'ʃiː·e"riː· UK: benɪfɪʃəriː
kedvezményezett (EU)adj
  1. recipient
   USA: rʌ·sɪ'piː·ʌ·nt UK: rɪsɪpɪənt
kedvezményezett; (PHARE)noun
  1. beneficiary
   USA: be"nʌ·fɪ'ʃiː·e"riː· UK: benɪfɪʃəriː
kedvezményezett állam - A Phare segélyben részesülő országok gyűjtőneve (PHARE)exp
  1. beneficiary state
   USA: be"nʌ·fɪ'ʃiː·e"riː· steɪ't UK: benɪfɪʃəriː steɪt
kedvezményezett állam (EU)exp
  1. beneficiary state
   USA: be"nʌ·fɪ'ʃiː·e"riː· steɪ't UK: benɪfɪʃəriː steɪt
készpénzfizetési kedvezményexp
  1. allowance for cash
   USA: ʌ·laʊ'ʌ·ns frəː· kæ'ʃ UK: əlaʊəns fəː kæʃ
részletfizetési kedvezményexp
címzett, kedvezményezett - Az érvényes EK-rendelkezések szerint a Phare segélyprogramban részvételre alkalmas ország (PHARE)adj
  1. recipient
   USA: rʌ·sɪ'piː·ʌ·nt UK: rɪsɪpɪənt
Report or add missing word to a dictionary...