COVID-19 Fight
kerülőnoun
  1. roundabout
   USA: raʊ'ndʌ·baʊ"t UK: raʊndəbaʊt
  1. evasive
   USA: iː·veɪ'zɪ·v UK: ɪveɪsɪv
  1. double
   USA: dʌ'bʌ·l UK: dʌbl
  1. figurative devious
   USA: diː'viː·ʌ·s UK: diːvɪəs
  1. circuitous
   USA: səː·kyuː'ʌ·tʌ·s UK: səːkjuːɪtəs
  1. circuit
   USA: səː'kʌ·t UK: səːkɪt
kerülő útexp
  1. roundabout
   USA: raʊ'ndʌ·baʊ"t UK: raʊndəbaʊt
  1. oblique ways
   USA: ʌ·bliː'k weɪ'z UK: əbliːk weɪz
 1. Sh
  1. indirection
   UK: ɪndɪrekʃn
  1. detour
   USA: diː'tʊ·r UK: diːtʊər
kerülő útonexp
  1. in a roundabout way
   USA: ɪ'n eɪ' raʊ'ndʌ·baʊ"t weɪ' UK: ɪn eɪ raʊndəbaʊt weɪ
kerülőt teszexp
  1. fetch a compass
   USA: fe'tʃ eɪ' kʌ'mpʌ·s UK: fetʃ eɪ kʌmpəs
kerülőútnoun
  1. by-pass
   USA: baɪ'pæ"s UK: baɪpɑs
  1. by-pass road
   USA: baɪ'pæ"s roʊ'd UK: baɪpɑs roʊd
nagy kerülőexp
  1. long way about
   USA: lɔː'ŋ weɪ' ʌ·baʊ't UK: lɔŋ weɪ əbaʊt
  1. it's a long way round
   USA: ʌ·ts eɪ' lɔː'ŋ weɪ' raʊ'nd UK: ɪts eɪ lɔŋ weɪ raʊnd
  1. it's a long way around
   USA: ʌ·ts eɪ' lɔː'ŋ weɪ' əː·aʊ'n UK: ɪts eɪ lɔŋ weɪ əraʊnd
  1. a long way about
   USA: eɪ' lɔː'ŋ weɪ' ʌ·baʊ't UK: eɪ lɔŋ weɪ əbaʊt
gusztustalan dolgokat kerülőadj
  1. informal kid-glove
- az Európai Bizottság kezdeményezésére évente 2-3 alkalommal sorra kerülő nagyszabású üzletember-találkozó fantázianeve. Rendszerint valamely tagállam viszonylag visszamaradottabb térségében kerül sorra. A kis- és középvállalati fejlesztésre kidolgozott exp
Report or add missing word to a dictionary...