COVID-19 Fight
192 matches in 10 dictionaries. Details
kevésadj
  1. tight
   USA: taɪ't UK: taɪt
  1. slim
   USA: slɪ'm UK: slɪm
  1. slight
   USA: slaɪ't UK: slaɪt
  1. scarce
   USA: ske'rs UK: skeəs
  1. literary scant
   USA: skæ'nt UK: skænt
  1. exiguous
   UK: egzɪgjʊəs
  1. bare
   USA: be'r UK: beər
  1. a little
   USA: eɪ' lɪ'tʌ·l UK: eɪ lɪtl
kevés a memóriaexp
  1. insufficient memory
   USA: ɪ"nsʌ·fɪ'ʃʌ·nt me'məː·iː· UK: ɪnsəfɪʃnt meməriː
kevés a valószínűsége annak, hogyexp
  1. it's hardly to be expected that
   USA: ʌ·ts hɔ'rdliː· tʌ· biː· ɪ·kspe'ktʌ·d ðʌ·t UK: ɪts hɑdliː tuː biː ɪkspektɪd ðət
kevésbéadv
  1. less
   USA: le's UK: les
kevésbé drágaexp
  1. less expensive
   USA: le's ɪ·kspe'nsɪ·v UK: les ɪkspensɪv
kevés beszédűadj
  1. taciturn
   USA: tæ'sʌ·təː"n UK: tæsɪtəːn
  1. laconic
   USA: lɔ·kɔ'nɪ·k UK: ləkɔnɪk
kevés csomaggal utazikexp
  1. travel light
   USA: træ'vʌ·l laɪ't UK: trævl laɪt
kevés fáradsággalexp
  1. on the cheap
   USA: ɔ'n ðiː· tʃiː'p UK: ɔn ðiː tʃiːp
kevés fogásból állóadj
  1. small
   USA: smɔː'l UK: smɔːl
kevés ideje van már csak hátraexp
  1. his number is up
   USA: hʌ·z nʌ'mbəː· ʌ·z ʌ'p UK: hɪz nʌmbər ɪz ʌp
kevés/kis pénzexp
  1. little money
   USA: lɪ'tʌ·l mʌ'niː· UK: lɪtl mʌniː
kevés közöm volt hozzáexp
  1. i had little to do with it
   USA: aɪ' hæ'd lɪ'tʌ·l tʌ· duː' wʌ·ð ʌ·t UK: aɪ həd lɪtl tuː duː wɪð ɪt
kevés, néhányadj
  1. few
   USA: fyuː' UK: fjuː
kevésre becsülv
  1. think light of
   USA: θɪ'ŋk laɪ't ʌ·v UK: θɪŋk laɪt ɔv
  1. have a low opinion
   USA: hæ'v eɪ' loʊ' ʌ·pɪ'nyʌ·n UK: hæv eɪ loʊ əpɪnɪən
kevésre becsül vkitexp
  1. have a low opinion of sy
   USA: hæ'v eɪ' loʊ' ʌ·pɪ'nyʌ·n ʌ·v saɪ'
kevés reménnyel kecsegtetexp
  1. hold out little hope
   USA: hoʊ'ld aʊ't lɪ'tʌ·l hoʊ'p UK: hoʊld aʊt lɪtl hoʊp
kevésre tartexp
  1. set little by
   USA: se't lɪ'tʌ·l baɪ' UK: set lɪtl baɪ
kevésséadv
  1. slightly
   USA: slaɪ'tliː· UK: slaɪtliː
  1. A beteg kissé elmosolyodott.
    1. The patient smiled slightly.
  2. A házvezetőnő és az új szobalány némileg ismerhették egymást.
    1. The housekeeper and the new maid appeared to know one another slightly.
  1. poorly
   USA: pʊ'rliː· UK: pʊəliː
  1. little
   USA: lɪ'tʌ·l UK: lɪtl
kevéssé hajlamosadj
  1. indisposed
   UK: ɪndɪspoʊzd
Report or add missing word to a dictionary...