COVID-19 Fight
51 matches in 8 dictionaries. Details
kezdeményez2
  1. take the lead
   USA: teɪ'k ðiː· liː'd UK: teɪk ðiː liːd
  1. 1.2 launch
   USA: lɔː'ntʃ UK: lɔːntʃ
  1. initiate
   USA: ɪ"nɪ'ʃiː·eɪ"t UK: ɪnɪʃɪeɪt
  1. inchoate
   UK: ɪnkoʊɪt
  1. inaugurate
   USA: ɪ"nɔː'gyəː·ʌ·t UK: ɪnɔːgjʊreɪt
kezdeményez/elindít13
  1. start the ball rolling
   USA: stɔ'rt ðiː· bɔː'l roʊ'lɪ·ŋ UK: stɑt ðiː bɔːl roʊlɪŋ
kezdeményezés1
  1. proposal
   USA: prʌ·poʊ'zʌ·l UK: prəpoʊzl
  1. initiative
   USA: ɪ"nɪ'ʃʌ·tɪ·v UK: ɪnɪʃɪətɪv
  1. A Tanács a Bíróság elnökének kezdeményezése alapján jár el.
    1. The Council shall act on the initiative of the President of the Court of Justice.
  1. initiation
   USA: ɪ"nɪ"ʃiː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪnɪʃɪeɪʃn
  1. inchoation
   UK: ɪnkoʊeɪʃən
kezdeményező1
  1. promoter
   USA: prʌ·moʊ'təː· UK: prəmoʊtər
  1. pre-emptive
   USA: priː·e'mptɪ·v
  1. originator
   USA: əː·ɪ'ʤʌ·neɪ"təː· UK: ərɪʤɪneɪtər
  1. initiator
   USA: ɪ"nɪ·ʃiː'eɪ·təː· UK: ɪnɪʃɪeɪtə
  1. initiative
   USA: ɪ"nɪ'ʃʌ·tɪ·v UK: ɪnɪʃɪətɪv
  1. begetter
   UK: bɪgetər
kezdeményező erő1
  1. initiative
   USA: ɪ"nɪ'ʃʌ·tɪ·v UK: ɪnɪʃɪətɪv
  1. A Tanács a Bíróság elnökének kezdeményezése alapján jár el.
    1. The Council shall act on the initiative of the President of the Court of Justice.
kezdeményező képesség1
  1. initiative
   USA: ɪ"nɪ'ʃʌ·tɪ·v UK: ɪnɪʃɪətɪv
  1. A Tanács a Bíróság elnökének kezdeményezése alapján jár el.
    1. The Council shall act on the initiative of the President of the Court of Justice.
kezdeményező lépéseket tesz2
  1. make overtures to sy
   USA: meɪ'k oʊ'vəː·tʃʊ"rz tʌ· saɪ'
átveszi a kezdeményezést13
  1. take over the lead
   USA: teɪ'k oʊ'vəː· ðiː· liː'd UK: teɪk oʊvər ðiː liːd
mintaprojekt - Az új kezdeményezésű Phare-projekteket rendszerint egy-egy olyan létesítménnyel, akcióval vezetik be, amelyeken az adott projekttípus előkészítő és végrehajtási szakaszait, hatásmechanizmusát a későbbiekben elemezhetik. (PHARE)13
  1. pilot project
   USA: paɪ'lʌ·t prʌ·ʤe'kt UK: paɪlət prɔʤekt
- az Európai Bizottság kezdeményezésére évente 2-3 alkalommal sorra kerülő nagyszabású üzletember-találkozó fantázianeve. Rendszerint valamely tagállam viszonylag visszamaradottabb térségében kerül sorra. A kis- és középvállalati fejlesztésre kidolgozott 13
Euro Info Centre (az EU által kezdeményezett tanácsadói hálózat) (EU)13
kezdeményez2
kezdeményezés1
  1. e Initiative
   initsia'tiːvə
   1. genitiveForm:
   2. Initiative
  1. r Ansatz
   'anzats
  1. e Aktion
   ak'tsioːn
   1. pluralForm:
   2. Aktionen
   1. genitiveForm:
   2. Aktion
kezdeményező1
  1. r Initiator
   ini'tsiaːtoːɐ
   1. pluralForm:
   2. Initiatoren
   1. genitiveForm:
   2. Initiators
kezdeményezés1
kezdeményezv
kezdeményezésundef
kezdeményezés
Report or add missing word to a dictionary...