COVID-19 Fight
95 matches in 8 dictionaries. Details
kiegészítv
  1. supplement
   USA: sʌ'plʌ·me'nt UK: sʌplɪment
  1. replenish
   USA: riː·ple'nɪ·ʃ UK: rɪplenɪʃ
  1. refill
   USA: riː'fɪ·l UK: riːfɪl
  1. piece together
   USA: piː's tʌ·ge'ðəː· UK: piːs təgeðər
  1. piece out
   USA: piː's aʊ't UK: piːs aʊt
  1. match
   USA: mæ'tʃ UK: mætʃ
  1. make up
   USA: meɪ'k ʌ'p UK: meɪk ʌp
  1. integrate
   USA: ɪ'nʌ·greɪ"t UK: ɪntɪgreɪt
  1. informal expand
   USA: ɪ·kspæ'nd UK: ɪkspænd
  1. eke out
   USA: iː'k aʊ't UK: iːk aʊt
  1. complete
   USA: kʌ·mpliː't UK: kəmpliːt
  1. complement
   USA: kɔ'mplʌ·mʌ·nt UK: kɔmplɪmənt
  1. augment
   USA: ɔː·gme'nt UK: ɔːgment
  1. amend
   USA: ʌ·me'nd UK: əmend
  1. A Parlament módosította a bevándorlási törvényt.
    1. The Parliament has amended the law on immigration.
kiegészítésnoun
  1. supplement
   USA: sʌ'plʌ·me'nt UK: sʌplɪment
  1. refill
   USA: riː'fɪ·l UK: riːfɪl
  1. makeup
   USA: meɪ'kʌ"p
  1. completion
   USA: kʌ·mpliː'ʃʌ·n UK: kəmpliːʃn
  1. complement
   USA: kɔ'mplʌ·mʌ·nt UK: kɔmplɪmənt
  1. codicil
   UK: koʊdɪsɪl
  1. amendment
   USA: ʌ·me'ndmʌ·nt UK: əmendmənt
  1. affix
   USA: ʌ·fɪ'ks UK: əfɪks
  1. admixture
   UK: ædmɪkstʃər
kiegészítés, emlékeztetőexp
kiegészíthetőség - Az Európai Közösségek jogrendszerének egyik fontos, a hatáskörök elosztását szabályozó elve, amelynek értelmében a döntéseket azon a hatalmi szinten kell meghozni, amely az Unió polgáraihoz a legközelebb esik. (PHARE)noun
kiegészíthetőség (EU)noun
kiegészítőadj
  1. supplementary
   USA: sʌ"plʌ·me'ntʃriː· UK: sʌplɪmentriː
  1. supplemental
   USA: sʌ"plʌ·me'nʌ·l UK: sʌplɪmentl
  1. expletive
   USA: e'ksplʌ·tɪ·v UK: ɪkspliːtɪv
  1. complementary
   USA: kɔ"mplʌ·me'ntʃiː· UK: kɔmplɪmentriː
  1. collateral
   USA: kʌ·læ'təː·ʌ·l UK: kəlætərəl
  1. circumstantial
   USA: səː"kʌ·mstæ'nʃʌ·l UK: səːkəmstænʃl
 1. mil
  1. auxiliary
   USA: ɔ·gzɪ'liː·e·riː· UK: ɔːgzɪlɪəriː
  1. ancillary
   USA: æ'nsʌ·le"riː· UK: ænsɪləriː
  1. additional
   USA: ʌ·dɪ'ʃnʌ·l UK: ədɪʃənl
  1. Szükség esetén a bíró kiegészítő információkat kér be.
    1. The judge shall request additional information if necessary.
 2. car
  1. accessory
   USA: æ·kse'səː·iː· UK: əksesəriː
kiegészítő erőforrásexp
  1. auxiliary resource
   USA: ɔ·gzɪ'liː·e·riː· riː'sɔː·rs UK: ɔːgzɪlɪəriː rɪzɔːs
kiegészítő fegyvernoun
  1. auxiliary
   USA: ɔ·gzɪ'liː·e·riː· UK: ɔːgzɪlɪəriː
kiegészítő féklámpaexp
kiegészítő finanszírozásexp
  1. complementary financing
   USA: kɔ"mplʌ·me'ntʃiː· faɪ·næ'nsɪ·ŋ UK: kɔmplɪmentriː faɪnænsɪŋ
kiegészítő finanszírozás (EU)exp
  1. complementary financing
   USA: kɔ"mplʌ·me'ntʃiː· faɪ·næ'nsɪ·ŋ UK: kɔmplɪmentriː faɪnænsɪŋ
kiegészítő finanszírozás (PHARE)exp
  1. complementary financing
   USA: kɔ"mplʌ·me'ntʃiː· faɪ·næ'nsɪ·ŋ UK: kɔmplɪmentriː faɪnænsɪŋ
kiegészítő igénybevételnoun
 1. phys
  1. bias
   USA: baɪ'ʌ·s UK: baɪəs
kiegészítőknoun
  1. accessories
   USA: æ·kse'səː·iː·z UK: əksesərɪz
kiegészítő kábelexp
  1. booster cable
   USA: buː'stəː· keɪ'bʌ·l UK: buːstər keɪbl
kiegészítőkéntadv
  1. expletively
   UK: ekspliːtɪvliː
kiegészítőképpenadv
  1. expletively
   UK: ekspliːtɪvliː
Kiegészítő melléklet ( éves beszámoló része)exp
  1. notes to the financial statement
   USA: noʊ'ts tʌ· ðiː· faɪ"næ'nʃʌ·l steɪ'tmʌ·nt UK: noʊts tuː ðiː faɪnænʃl steɪtmənt
kiegészítő parancsnokságnoun
 1. mil
  1. cadre
   USA: kæ'driː· UK: kɑdər
kiegészítő. (PHARE)adj
  1. supplementary
   USA: sʌ"plʌ·me'ntʃriː· UK: sʌplɪmentriː
Report or add missing word to a dictionary...