COVID-19 Fight
12 matches in 8 dictionaries. Details
kiegyenlítés1
 1. 654
  1. trimming
   USA: trɪ'mɪ·ŋ UK: trɪmɪŋ
 2. 330
  1. settlement
   USA: se'tʌ·lmʌ·nt UK: setlmənt
  1. A számla kiegyenlítése 30 napon belül esedékes.
    1. Settlement of the invoice is due within 30 days.
  1. scaling
   USA: skeɪ'lɪ·ŋ UK: skeɪlɪŋ
  1. satisfaction
   USA: sæ"tʌ·sfæ'kʃʌ·n UK: sætɪsfækʃn
  1. return
   USA: riː·təː'n UK: rɪtəːn
 3. 330
  1. liquidation
   USA: lɪ"kwʌ·deɪ'ʃʌ·n UK: lɪkwɪdeɪʃn
  1. levelling
   UK: levlɪŋ
  1. equalization
   USA: iː"kwʌ·lʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: iːkwəlaɪzeɪʃn
  1. clearing
   USA: klɪ'rɪ·ŋ UK: klɪərɪŋ
  1. alignment
   USA: ʌ·laɪ'nmʌ·nt UK: əlaɪnmənt
  1. adjustment
   USA: ʌ·ʤʌ'stmʌ·nt UK: əʤʌstmənt
  1. acquitting
   USA: ʌ·kwɪ'tɪ·ŋ UK: əkwɪtɪŋ
  1. acquittance
   UK: əkwɪtns
 4. 340
  1. acquittal
   USA: ʌ·kwɪ'tʌ·l UK: əkwɪtl
kiegyenlítési eljárás1
  1. clearing procedure
   USA: klɪ'rɪ·ŋ proʊ·siː'ʤəː· UK: klɪərɪŋ prəsiːʤər
kiegyenlítésnoun
 1. fin
  1. e Erfüllung
   1. pluralForm:
   2. Erfüllungen
   1. genitiveForm:
   2. Erfüllung
  1. gen r Ausgleich
   'aʊsglaɪç
   1. pluralForm:
   2. Ausgleiche
   1. genitiveForm:
   2. Ausgleiches
   3. Ausgleichs
kiegyenlítés1
 1. elméleteké, irányoké, nézeteké
kiegyenlítés
 1. számlák, hátralékok kiegyenlítése
  1. w bankowości likwidacja
bankközi tartozások kiegyenlítését segítő szervezetundef
kiegyenlítés
kiegyenlítést nyer
kiegyenlítés1
pénzügyi kiegyenlítés
Report or add missing word to a dictionary...