kihasználv
  1. utilize
   USA: yuː'tʌ·laɪ"z UK: juːtɪlaɪz
  1. take advantage of sy
   USA: teɪ'k ʌ·dvæ'nʌ·ʤ ʌ·v saɪ'
  1. rip off
   USA: rɪ'p ɔː'f UK: rɪp ɔf
  1. push
   USA: pʊ'ʃ UK: pʊʃ
  1. play on
   USA: pleɪ' ɔ'n UK: pleɪ ɔn
  1. milk
   USA: mɪ'lk UK: mɪlk
  1. harness
   USA: hɔ'rnʌ·s UK: hɑnəs
  1. follow up
   USA: fɔ'loʊ· ʌ'p UK: fɔloʊ ʌp
  1. exploit
   USA: e"ksplɔɪ't UK: ɪksplɔɪt
  1. capitalize
   USA: kæ'pʌ·tʌ·laɪ"z UK: kæpɪtəlaɪz
kihasznál (erőforrást, embert)v
  1. exploit
   USA: e"ksplɔɪ't UK: ɪksplɔɪt
kihasznál, hasznosít vmitexp
kihasznál vmilyen lehetőségetv
kihasznál vmitexp
kihasználatlan felületexp
  1. dead square
   USA: de'd skwe'r UK: ded skweər
kihasználja a tudásátexp
  1. pick brain
   USA: pɪ'k breɪ'n UK: pɪk breɪn
kihasználja az előnytv
  1. push an advantage
   USA: pʊ'ʃ ʌ·n ʌ·dvæ'nʌ·ʤ UK: pʊʃ ən ədvɑntɪʤ
kihasználja vkinek a tudásátv
kihasználni vmitv
kihasználásnoun
  1. utilization
   USA: yuː"tʌ·lʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: juːtɪlaɪzeɪʃn
  1. profiting
   USA: prɔ'fʌ·tɪ·ŋ UK: prɔfɪtɪŋ
  1. harnessing
   USA: hɔ'rnʌ·sɪ·ŋ UK: hɑnəsɪŋ
  1. exploitation
   USA: e"ksplɔɪ"teɪ'ʃʌ·n UK: eksplɔɪteɪʃn
kihasználási engedélynoun
  1. lease
   USA: liː's UK: liːs
  1. US franchise
   USA: fræ'ntʃaɪ"z UK: fræntʃaɪz
hasznosít, kihasználnoun
  1. leverage
   USA: liː'vəː·ɪ·ʤ UK: liːvərɪʤ
lehetőséget kihasználexp
  1. make the best of
   USA: meɪ'k ðiː· be'st ʌ·v UK: meɪk ðiː best ɔv
maximálisan kihasználv
  1. maximize
   USA: mæ'ksʌ·maɪ"z UK: mæksɪmaɪz
jól kihasználja az idejétexp
  1. make the best of one's time
   USA: meɪ'k ðiː· be'st ʌ·v wʌ'nz taɪ'm UK: meɪk ðiː best ɔv wʌnz taɪm
alkalom kihasználásanoun
  1. informal haymaking
   UK: heɪmeɪkɪŋ
Report or add missing word to a dictionary...