COVID-19 Fight
19 matches in 7 dictionaries. Details
kijelentésnoun
  1. utterance
   USA: ʌ'təː·ʌ·ns UK: ʌtərəns
  1. statement
   USA: steɪ'tmʌ·nt UK: steɪtmənt
  1. Följegyeztem a kijelentéseit a Tudományos Akadémia számára.
    1. 'I took notes of his statements for Royal Society - in posse.
  1. showing
   USA: ʃoʊ'ɪ·ŋ UK: ʃoʊɪŋ
 1. relig
  1. revelation
   USA: re"vʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: revəleɪʃn
  1. protestation
   USA: proʊ"te"steɪ'ʃʌ·n UK: prɔtesteɪʃn
  1. pronouncement
   USA: prʌ·naʊ'nsmʌ·nt UK: prənaʊnsmənt
  1. asseveration
   UK: əsevəreɪʃn
  1. assertion
   USA: ʌ·səː'ʃʌ·n UK: əsəːʃn
általánosító kijelentésexp
  1. sweeping statement
   USA: swiː'pɪ·ŋ steɪ'tmʌ·nt UK: swiːpɪŋ steɪtmənt
túlzó kijelentésnoun
  1. hyperbole
   USA: haɪ·pəː'bʌ·liː" UK: haɪpəːbəliː
dogmatikus kijelentéseket teszv
  1. dogmatize
   UK: dɔgmətaɪz
bölcs kijelentéseket tevőadj
  1. sententious
   UK: sentenʃəs
eskü helyetti kijelentésexp
  1. statutory declaration
   USA: stæ'tʃʌ·tɔː"riː· de"kləː·eɪ'ʃʌ·n UK: stætʃʊtriː dekləreɪʃn
túlzóan általánosító kijelentésexp
  1. sweeping statement
   USA: swiː'pɪ·ŋ steɪ'tmʌ·nt UK: swiːpɪŋ steɪtmənt
szó szerint nem vehető túlzó kijelentésnoun
  1. hyperbole
   USA: haɪ·pəː'bʌ·liː" UK: haɪpəːbəliː
kijelentésnoun
  1. e Eröffnung
   1. pluralForm:
   2. Eröffnungen
   1. genitiveForm:
   2. Eröffnung
  1. e Aussage
   'aʊszaːgə
kijelentésnoun
 1. ling
  1. literary enunziato
   0
 2. ling
sértő kijelentésundef
vminek a megállapítása / kijelentéseundef
az állítás / a kijelentés szerintundef
kijelentést teszundef
kijelentésnoun
Report or add missing word to a dictionary...