COVID-19 Fight
kivág2
 1. 669.056
  1. stamp out
   USA: stæ'mp aʊ't UK: stæmp aʊt
  1. slot
   USA: slɔ't UK: slɔt
  1. scoop
   USA: skuː'p UK: skuːp
  1. punch out
   USA: pʌ'ntʃ aʊ't UK: pʌntʃ aʊt
  1. hew out
   USA: hyuː' aʊ't UK: hjuː aʊt
  1. hew down
   USA: hyuː' daʊ'n UK: hjuː daʊn
 2. 61
  1. excise
   USA: e'ksaɪ·z UK: ɪksaɪz
  1. deforest
   USA: dʌ·fɔː'rʌ·st UK: diːfɔrɪst
  1. 1 cut out
   USA: kʌ't aʊ't UK: kʌt aʊt
  1. cut down
   USA: kʌ't daʊ'n UK: kʌt daʊn
  1. chop down
   USA: tʃɔ'p daʊ'n UK: tʃɔp daʊn
  1. censor
   USA: se'nsəː· UK: sensər
kivág egy bókot13
  1. turn a compliment
   USA: təː'n eɪ' kɔ'mplʌ·me·nt UK: təːn eɪ kɔmplɪment
kivág (fát)3
  1. fell
   USA: fe'l UK: fel
kivágja magát2
  1. snap out of it
   USA: snæ'p aʊ't ʌ·v ʌ·t UK: snæp aʊt ɔv ɪt
kivágja magát vmiből2
  1. snap out of it
   USA: snæ'p aʊ't ʌ·v ʌ·t UK: snæp aʊt ɔv ɪt
kivágott3
  1. scalloped
   USA: skɔ'lʌ·pt UK: skɔləpt
  1. cutout
   USA: kʌ'taʊ"t UK: kʌtaʊt
  1. cutaway
   USA: kʌ'tʌ·weɪ· UK: kʌtəweɪ
  1. cut-out
   USA: kʌ'taʊ"t UK: kʌtaʊt
kivágott minta1
  1. cutout
   USA: kʌ'taʊ"t UK: kʌtaʊt
kivágott nyak1
  1. pompadour
   UK: pɔmpədʊə
kivágott rajz1
  1. cutout
   USA: kʌ'taʊ"t UK: kʌtaʊt
kivágott ruhát viselő3
kivágtat13
  1. go for a gallop
   USA: goʊ' frəː· eɪ' gæ'lʌ·p UK: goʊ fəː eɪ gæləp
kivágás1
  1. sector
   USA: se'ktəː· UK: sektər
  1. offcut
   UK: ɔːfkʌt
  1. excision
   USA: ɪ·ksɪ'ʒʌ·n UK: ɪksɪʒn
  1. cutting
   USA: kʌ'tɪ·ŋ UK: kʌtɪŋ
kivágódik2
  1. swing open
   USA: swɪ'ŋ oʊ'pʌ·n UK: swɪŋ oʊpən
kivágódott az ajtó13
  1. the door flew open
   USA: ðiː· dɔː'r fluː' oʊ'pʌ·n UK: ðiː dɔːr fluː oʊpən
biztosítékot kivág2
  1. blow a fuse
   USA: bloʊ' eɪ' fyuː'z UK: bloʊ eɪ fjuːz
összetüz, kivág; kapocs1
  1. clip
   USA: klɪ'p UK: klɪp
mélyen kivágott ruha13
  1. low dress
   USA: loʊ' dre's UK: loʊ dres
  1. low cut dress
   USA: loʊ' kʌ't dre's UK: loʊ kʌt dres
díszítő kivágás1
  1. scallop
   USA: skæ'lʌ·p UK: skɔləp
mély kivágás13
  1. low neck
   USA: loʊ' ne'k UK: loʊ nek
mély kivágású3
Report or add missing word to a dictionary...