COVID-19 Fight
24 matches in 8 dictionaries. Details
kivájv
  1. slot
   USA: slɔ't UK: slɔt
  1. rout out
   UK: raʊt aʊt
  1. recess
   USA: riː'se·s UK: rɪses
  1. ream
   USA: riː'm UK: riːm
  1. groove
   USA: gruː'v UK: gruːv
  1. old grave
   USA: greɪ'v UK: greɪv
  1. gouge
   USA: gaʊ'ʤ UK: gaʊʤ
  1. excavate
   USA: e'kskʌ·veɪ"t UK: ekskəveɪt
  1. erode
   USA: iː'roʊ·d UK: ɪroʊd
  1. delve
   USA: de'lv UK: delv
  1. channel
   USA: tʃæ'nʌ·l UK: tʃænl
  1. cave
   USA: keɪ'v UK: keɪviː
kivájásnoun
  1. US gouge
   USA: gaʊ'ʤ UK: gaʊʤ
kivájja vki szemétv
fatörzsből kivájt csónaknoun
  1. dug-out
   USA: dʌ'gaʊ"t UK: dʌgaʊt
kézi szerszám (kivájásra)v
  1. ball
   USA: bɔː'l UK: bɔːl
kivájv
kivájv
  1. folyóágyat dégravoyer
kivájásnoun
kivájv
  1. wiercić drążyć
   1. firstPersonSingular:
   2. drążę
   1. thirdPersonSingular:
   2. drąży
kivájásnoun
  1. rare cavatura
   f
kivájódásundef
kivájtundef
kivájtadj
fatörzsből kivájt evezős csónaknoun
(ki)vájundef
Report or add missing word to a dictionary...