COVID-19 Fight
144 matches in 9 dictionaries. Details
léleknoun
  1. spirit
   USA: spɪ'rʌ·t UK: spɪrɪt
  1. souls
   USA: soʊ'lz UK: soʊlz
  1. soul
   USA: soʊ'l UK: soʊl
  1. psyche
   USA: saɪ'kiː· UK: saɪkiː
  1. mind
   USA: maɪ'nd UK: maɪnd
  1. Istenem, milyen lélekjelenléte volt!
    1. What presence of mind she had!
  1. Sh mettle
   USA: me'tʌ·l UK: metl
  1. old ghost
   USA: goʊ'st UK: goʊst
  1. critter
   USA: krɪ'təː· UK: kraɪtər
  1. conscience
   USA: kɔ'nʃʌ·ns UK: kɔnʃəns
  1. breast
   USA: bre'st UK: brest
lélekbenadv
  1. spiritually
   USA: spɪ'rɪ·tʃʌ·wʌ·liː· UK: spɪrɪtʃʊəliː
lélekből fakadóadj
  1. sincere
   USA: sɪ"nsɪ'r UK: sɪnsɪər
lélekbúvárnoun
  1. scanner
   USA: skæ'nəː· UK: skænər
 1. psych
  1. psychologist
   USA: saɪ·kɔ'lʌ·ʤʌ·st UK: saɪkɔləʤɪst
lélek cenzúrázó hatásanoun
 1. psych
  1. censorship
   USA: se'nsəː·ʃɪ"p UK: sensəʃɪp
lélekelemzésnoun
  1. psychoanalysis
   USA: saɪ"koʊ·ʌ·næ'lʌ·sʌ·s UK: saɪkoʊənæləsɪs
lélekelemzést végezv
  1. psychoanalyze
   UK: saɪkoʊænəlaɪz
lélekelemzőnoun
  1. psychoanalyst
   USA: saɪ"koʊ·æ'nʌ·lʌ·st UK: saɪkoʊænəlɪst
lélekharangnoun
lélekharang szavav
  1. knell
   USA: ne'l UK: nel
lélekjelenlétnoun
  1. sang-froid
   UK: sæŋfrwɑ
  1. presence of mind
   USA: pre'zʌ·ns ʌ·v maɪ'nd UK: prezns ɔv maɪnd
  1. composure
   USA: kʌ·mpoʊ'ʒəː· UK: kəmpoʊʒər
lélekmentőnoun
  1. salvationist
   UK: sælveɪʃŋɪst
lélek nélküliadj
  1. uninspired
   USA: ʌ"nɪ"nspaɪ'əː·d UK: ʌnɪnspaɪəd
lélekölőadj
lélekölő munkanoun
  1. slavery
   USA: sleɪ'vəː·iː· UK: sleɪvəriː
  1. grind
   USA: graɪ'nd UK: graɪnd
  1. drudgery
   USA: drʌ'ʤəː·iː· UK: drʌʤəriː
lélekszakadvaadv
  1. hotfoot
   UK: hɔtfʊt
  1. breathless
   USA: bre'θlʌ·s UK: breθləs
lélektannoun
  1. psychology
   USA: saɪ·kɔ'lʌ·ʤiː· UK: saɪkɔləʤiː
  1. psychologic
   UK: saɪkəlɔʤɪk
lélektaniadj
 1. psych
  1. psychological
   USA: saɪ"kʌ·lɔ'ʤɪ·kʌ·l UK: saɪkəlɔʤɪkl
lélektani küszöbnoun
lélektani, pszichológiaiadj
  1. psychological
   USA: saɪ"kʌ·lɔ'ʤɪ·kʌ·l UK: saɪkəlɔʤɪkl
Report or add missing word to a dictionary...