29 matches in 9 dictionaries. Details
lényegesadj
  1. vital
   USA: vaɪ'tʌ·l UK: vaɪtl
  1. substantive
   USA: sʌ'bstʌ·ntɪ·v UK: sʌbstəntɪv
  1. substantial
   USA: sʌ·bstæ'nʃʌ·l UK: səbstænʃl
  1. A cég alapos megfontolás tárgyává teszi a környezeti tényezőket mielőtt új gyáregységet nyit.
    1. The company will give substantial consideration to environmental factors before opening a new plant.
  2. Nincs lényeges változás a munkahelyi körülményekben.
    1. There is no substantial change in conditions at the place of work.
  3. A hotel vendégkörének tekintélyes hányadát a tengerentúli utazók tették ki.
    1. A substantial portion of the hotel clientele was made up of overseas travellers.
  1. significant
   USA: sɪ·gnɪ'fɪ·kʌ·nt UK: sɪgnɪfɪkənt
  1. Külföldi részleget nyitni jelentős esemény egy cég életében.
    1. Opening a foreign subsidiary is a significant event in a company's life.
  2. Lényeges különbség van a felnőtt kutyák és a kölyökkutyák táplálása között.
    1. There is a significant difference between feeding an adult dog or a puppy.
  1. relevant
   USA: re'lʌ·vʌ·nt UK: reləvənt
  1. Sajnálom, de az egyéni kívánságaid nem lényegesek az ügyben.
    1. I'm sorry but your personal wishes are not relevant in this case.
  1. matter
   USA: mæ'təː· UK: mætər
  1. material
   USA: mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: mətɪərɪəl
  1. intrinsical
   UK: ɪntrɪnsɪkl
  1. intrinsic
   USA: ɪ"ntrɪ'nsɪ·k UK: ɪntrɪnsɪk
  1. integral
   USA: ɪ'nʌ·grʌ·l UK: ɪntɪgrəl
  1. essential
   USA: iː·se'ntʃʌ·l UK: ɪsenʃl
  1. Érvelése felvetett néhány lényeges kérdést a tervvel kapcsolatban.
    1. His argument arose some essential questions about the plan.
  2. A tájékoztató alapvető fontosságú elemeit rendszeresen aktualizálni kell.
    1. The essential elements of the prospectus must be kept up to date.
  1. constitutive
   UK: kənstɪtjʊtɪv
  1. capital
   USA: kæ'pʌ·tʌ·l UK: kæpɪtəl
lényegesenadv
  1. substantially
   USA: sʌ·bstæ'ntʃʌ·liː· UK: səbstænʃəliː
lényegesen jobbexp
  1. it is a long sight better
   USA: ʌ·t ʌ·z eɪ' lɔː'ŋ saɪ't be'təː· UK: ɪt ɪz eɪ lɔŋ saɪt betər
lényegesen nagyobbexp
  1. much the largest
   USA: mʌ'tʃ ðiː· lɔ'rʤʌ·st UK: mʌtʃ ðiː lɑʤɪst
lényeges, jelentös, mérvadóadj
  1. significant
   USA: sɪ·gnɪ'fɪ·kʌ·nt UK: sɪgnɪfɪkənt
lényeges, jelentös, nagymértéküadj
  1. substantial
   USA: sʌ·bstæ'nʃʌ·l UK: səbstænʃl
lényeges, odavalóadj
  1. relevant
   USA: re'lʌ·vʌ·nt UK: reləvənt
nem lényegesadj
  1. indifferent
   USA: ɪ"ndɪ'fəː·ʌ·nt UK: ɪndɪfrənt
  1. extrinsic
   USA: e·kstrɪ'nsɪ·k UK: ekstrɪnsɪk
  1. accidental
   USA: æ"ksʌ·de'nʌ·l UK: æksɪdentl
a lényeges dolgokat elsőnekexp
  1. first things first
   USA: fəː'st θɪ'ŋz fəː'st UK: fəːst θɪŋz fəːst
nem mond semmilyen lényegesetexp
lényegesv
lényegesadj
  1. wesentlich
   'veːzəntlɪç
  1. spezifisch
   ʃpe'tsiːfɪʃ
  1. signifikant
   zɪgnifi'kant
lényegesenadj
  1. wesentlich
   'veːzəntlɪç
lényeges eljárási követelményexp
lényegesundef
lényegesadj
lényeges feltételnoun
 1. law
  1. old stremo
   0
 2. law
Report or add missing word to a dictionary...