COVID-19 Fight
létezőadj
  1. substantial
   USA: sʌ·bstæ'nʃʌ·l UK: səbstænʃl
  1. going
   USA: goʊ'ʌ·n UK: goʊɪŋ
  1. extant
   USA: e'kstʌ·nt UK: ekstænt
  1. existing
   USA: ɪ·gzɪ'stɪ·ŋ UK: ɪgzɪstɪŋ
  1. existent
   USA: e·gzɪ'stʌ·nt UK: ɪgzɪstənt
  1. being
   USA: biː'ɪ·ŋ UK: biːɪŋ
egyidejűleg létezőadj
  1. coexistent
   UK: koʊɪgzɪstənt
előbb létezőadj
nem létezőadj
  1. nonexistent
   USA: nɔ"nʌ·gzɪ'stʌ·nt UK: nɔnɪgzɪstənt
  1. non-existent
   USA: nɔ"nʌ·gzɪ'stʌ·nt UK: nɔnɪgzɪstənt
duplikált vagy nem létező fileexp
  1. duplicate filename or file not found
   UK: djuːplɪkeɪt faɪlneɪm ɔːr faɪl nɔt faʊnd
egyetemes és mindentől független létező elvenoun
  1. absolutism
   USA: æ'bsʌ·luː"tɪ"zʌ·m UK: æbsəluːtɪzəm
Report or add missing word to a dictionary...