lassú észjárásúadj
  1. thick-headed
   UK: θɪkhedɪd
  1. slow-witted
   UK: sloʊwɪtted
  1. slow-coach
   UK: sloʊkoʊtʃ
  1. loggerheaded
   UK: lɔgəhedɪd
  1. dull
   USA: dʌ'l UK: dʌl
  1. Az egyhangú munka unalmasan folyt tovább.
    1. The dull work went tediously on.
  1. doltish
   UK: doʊltɪʃ
lassú észjárású fickónoun
  1. bumpkin
   USA: bʌ'mpkɪ"n UK: bʌmpkɪn
Report or add missing word to a dictionary...