COVID-19 Fight
leannoun USA: liː'n UK: liːn
leannoun USA: liː'n UK: liːn
  1. A lean cat in the balcony outside the window mewed hungrily.
    1. Az ablakon kívül az erkélyen, egy sovány macska éhesen nyávogott.
leanv trans v USA: liː'n UK: liːn
  1. He leaned the ladder against the wall.
    1. A falnak támasztotta a létrát.
  1. The two masts leaned a bit backward.
    1. A hajó két árboca kissé hátrafelé dőlt.
    1. A hajó két árboca kissé hátrafelé dőlt.
leanv intrans v USA: liː'n UK: liːn
  1. Then I saw from his shadow that Cavor was no longer leaning against the glass.
    1. Majd észrevettem Cavor árnyékából, hogy ő sem támaszkodik többé az üveghez.
  2. The two masts leaned a bit backward.
    1. A hajó két árboca kissé hátrafelé dőlt.
  1. She did not disturb the silence, but leaned over the rail at the foot of the bed.
    1. Nem zavarta meg a csendet, csak ráhajolt az ágy támlájára.
leanadj USA: liː'n UK: liːn
   1. He was a tall and lean man, and he always wore a hat.
     1. Magas szikár férfi volt, és mindig kalapot hordott.
  1. print
  1. It's much healthier to eat lean meat, not those parts with a lot of fat.
    1. Sokkal egészségesebb sovány húst enni, mint a zsírosabb részeket.
  2. That year the lands yielded lean crops.
    1. Abban az évben a földek gyenge termést hoztak.
lean againstv intrans v USA: liː'n ʌ·ge'nst UK: liːn əgenst
lean backv intrans v USA: liː'n bæ'k UK: liːn bæk
lean forwardv intrans v USA: liː'n fɔː'rwəː·d UK: liːn fɔːwəd
lean onv intrans v USA: liː'n ɔ'n UK: liːn ɔn
lean onv intrans v USA: liː'n ɔ'n UK: liːn ɔn
lean outv intrans v USA: liː'n aʊ't UK: liːn aʊt
lean overv intrans v USA: liː'n oʊ'vəː· UK: liːn oʊvər
lean over backwardsexp USA: liː'n oʊ'vəː· bæ'kwəː·dz UK: liːn oʊvər bækwədz
lean uponexp USA: liː'n ʌ·pɔ'n UK: liːn əpɔn
lean yearexp USA: liː'n yɪ'r UK: liːn jəːr
leaningnoun USA: liː'nɪ·ŋ UK: liːnɪŋ
leaningadj USA: liː'nɪ·ŋ UK: liːnɪŋ
leannessnoun UK: liːnnəs
Report or add missing word to a dictionary...