COVID-19 Fight
16 matches in 8 dictionaries. Details
leforrázv
  1. scald
   USA: skɔː'ld UK: skɔːld
  1. infuse
   USA: ɪ"nfyuː'z UK: ɪnfjuːz
  1. brew
   USA: bruː' UK: bruː
leforrázásnoun
  1. scalding
   USA: skɔː'ldɪ·ŋ UK: skɔːldɪŋ
  1. infusion
   USA: ɪ"nfyuː'ʒʌ·n UK: ɪnfjuːʒn
leforrázv
leforrázv
 1. füveket
leforrázásnoun
 1. párlaté, italé
leforrázv
 1. vkit
  1. kogoś wodą oparzyć
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. oparzę
   1. thirdPersonSingular:
   2. oparzy
  2. kogoś wodą oparzać
   1. firstPersonSingular:
   2. oparzam
   1. thirdPersonSingular:
   2. oparza
   1. seeAlso:
leforrázza magátv
  1. wodą oparzyć się
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. oparzę się
   1. thirdPersonSingular:
   2. oparzy się
leforrázundef
  1. figurative umiliare
  1. figurative scottare
 1. főleg zöldséget
 2. főleg zöldséget
  1. figurative mortificare
  1. figurative avvilire
  1. figurative abbacchiare
leforrázottnoun
  1. figurative mogio
   m
  1. figurative mogia
   m tsz: moge v. mogie
leforrázza magátundef
leforrázundef
  1. leforrázza magát
    1. 2
  2. leforráztam/megégettem a torkomat a teával
    1. -их си гърлото с чая
(le)forrázásundef
leforrázottundef
leforrázv
Report or add missing word to a dictionary...