COVID-19 Fight
16 matches in 6 dictionaries. Details
lenyúzv
  1. strip
   USA: strɪ'p UK: strɪp
  1. skin
   USA: skɪ'n UK: skɪn
  1. flench
   UK: flentʃ
  1. flay
   USA: fleɪ' UK: fleɪ
  1. excoriate
   USA: e·kskɔː'riː·eɪ"t UK: ɪkskɔːrɪeɪt
  1. old case
   USA: keɪ's UK: keɪs
lenyúzásnoun
  1. stripping
   USA: strɪ'pɪ·ŋ UK: strɪpɪŋ
  1. excoriation
   USA: e·kskɔː'riː·eɪ"ʃʌ·n UK: ɪkskɔːrɪeɪʃn
lenyúzottadj
lenyúzza a bőrétv
  1. pelt
   USA: pe'lt UK: pelt
bőrt lenyúzv
  1. flench
   UK: flentʃ
lenyúzv
  1. schinden
   'ʃɪndən
 1. hunting
lenyúzv
  1. bőrt häuten
lenyúzundef
lenyúzásundef
lenyúzott prémes állatbőrundef
le)nyúzundef
(le)nyúzódikundef
lenyúzzaundef
Report or add missing word to a dictionary...