COVID-19 Fight
leszámol régi sérelmekértv
    1. pay off old scores
      USA: peɪ' ɔː'f oʊ'ld skɔː'rz UK: peɪ ɔf oʊld skɔːz
Report or add missing word to a dictionary...