236 matches in 5 dictionaries. Details
lownoun USA: loʊ' UK: loʊ
lownoun USA: loʊ' UK: loʊ
  1. The knights greeted the queen with a low bow.
    1. A lovagok mély meghajlással köszöntötték a királynőt.
  1. Yoghurt may contain a very low amount of lactose.
    1. A joghurt igen csekély mennyiségű tejcukrot tartalmazhat.
  2. Think it over before you decide - he said in a low voice.
    1. Gondold át mielőtt döntesz - mondta csendes hangon.
  3. They all bowed very low to their Queen.
    1. Valamennyien nagyon mélyen meghajoltak királynőjük előtt.
lowv intrans v USA: loʊ' UK: loʊ
lowadj USA: loʊ' UK: loʊ
   1. He usually plays the role of a low fellow in films.
     1. A filmekben általában aljas fickót alakít.
lowadv USA: loʊ' UK: loʊ
  1. The plane flies so low that it can't be seen at the radar.
    1. A gép olyan alacsonyan repül hogy nem látható a radarral.
  1. Her voice was low and hopeless.
    1. Hangja halk volt és reményvesztett.
  1. The lake water level is very low for the time of year.
    1. A tó vízszintje nagyon alacsony az év ezen szakához képest.
low beamexp USA: loʊ' biː'm UK: loʊ biːm
low birthexp USA: loʊ' bəː'θ UK: loʊ bəːθ
low blowexp USA: loʊ' bloʊ' UK: loʊ bloʊ
low-bornexp USA: loʊ'bɔː'rn UK: loʊbɔːn
low-bredadj UK: loʊbred
lowbrownoun UK: loʊbraʊ
low comedyexp USA: loʊ' kɔ'mʌ·diː· UK: loʊ kɔmədiː
low companyexp USA: loʊ' kʌ'mpʌ·niː· UK: loʊ kʌmpəniː
low cut dressexp USA: loʊ' kʌ't dre's UK: loʊ kʌt dres
low-downnoun USA: loʊ'daʊ"n UK: loʊdaʊn
low-downadj USA: loʊ'daʊ"n UK: loʊdaʊn
low dressexp USA: loʊ' dre's UK: loʊ dres
Report or add missing word to a dictionary...