100 matches in 9 dictionaries. Details
műszernoun
  1. tackle
   USA: tæ'kʌ·l UK: tækl
  1. instrument
   USA: ɪ'nstrʌ·mʌ·nt UK: ɪnstrʊmənt
műszer az iránytű elhajlásának kiigazításáranoun
 1. naut
  1. rectifier
   USA: re'ktʌ·faɪ"əː· UK: rektɪfaɪər
műszerdoboznoun
  1. enclosure
   USA: ʌ·nkloʊ'ʒəː· UK: ɪnkloʊʒər
műszereknoun
  1. instruments
   USA: ɪ'nstrʌ·mʌ·nts UK: ɪnstrʊmənts
műszerekkel való ellátásnoun
 1. med
  1. instrumentation
   USA: ɪ"nstrʌ·me"nteɪ'ʃʌ·n UK: ɪnstrʊmenteɪʃn
műszeresadj
  1. instrumental
   USA: ɪ"nstrʌ·me'nʌ·l UK: ɪnstrʊmentl
műszeres leszállásexp
  1. blind landing
   USA: blaɪ'nd læ'ndɪ·ŋ UK: blaɪnd lændɪŋ
műszeres repülésexp
  1. blind flying
   USA: blaɪ'nd flaɪ'ɪ·ŋ UK: blaɪnd flaɪɪŋ
műszerésznoun
  1. operator
   USA: ɔ'pəː·eɪ"təː· UK: ɔpəreɪtər
  1. mechanician
   UK: mekənɪʃən
  1. artificer
   UK: ɑtɪfɪsər
műszerészesztergaexp
  1. toolmaker's lathe
   USA: tuː'lmeɪ"kəː·z leɪ'ð UK: tuːlmeɪkəz leɪð
műszerész esztergapadexp
  1. bench lathe
   USA: be'ntʃ leɪ'ð UK: bentʃ leɪð
műszerész, mechanikusnoun
  1. artisan
   USA: ɔ'rtʌ·zʌ·n UK: ɑtɪzæn
műszerezésnoun
 1. med
  1. instrumentation
   USA: ɪ"nstrʌ·me"nteɪ'ʃʌ·n UK: ɪnstrʊmenteɪʃn
műszerfalnoun
  1. panel
   USA: pæ'nʌ·l UK: pænl
  1. instrument panel
   USA: ɪ'nstrʌ·mʌ·nt pæ'nʌ·l UK: ɪnstrʊmənt pænl
  1. instrument board
   USA: ɪ'nstrʌ·mʌ·nt bɔː'rd UK: ɪnstrʊmənt bɔːd
 1. car aviat
  1. dashboard
   USA: dæ'ʃbɔː"rd UK: dæʃbɔːd
  1. dash panel
   USA: dæ'ʃ pæ'nʌ·l UK: dæʃ pænl
  1. control panel
   USA: kʌ·ntroʊ'l pæ'nʌ·l UK: kəntroʊl pænl
műszer, gépnoun
  1. gadget
   USA: gæ'ʤʌ·t UK: gæʤɪt
műszerhasználatnoun
 1. med
  1. instrumentation
   USA: ɪ"nstrʌ·me"nteɪ'ʃʌ·n UK: ɪnstrʊmenteɪʃn
műszertáblanoun
  1. panel
   USA: pæ'nʌ·l UK: pænl
 1. car
  1. board
   USA: bɔː'rd UK: bɔːd
műszertisztító kanálnoun
 1. techn
  1. scraper
   USA: skreɪ'pəː· UK: skreɪpər
műszervnoun
 1. med
  1. prosthesis
   USA: prɔː"sθiː'sʌ·s UK: prɔsθɪsɪs
egyetemes műszerexp
  1. versatile instrument
   USA: vəː·sʌ·taɪ'l ɪ'nstrʌ·mʌ·nt UK: vəːsətaɪl ɪnstrʊmənt
Report or add missing word to a dictionary...