COVID-19 Fight
184
matches in the
nekem ez magas!exp
  1. it passes my comprehension!
   USA: ʌ·t pæ'sʌ·z maɪ' kɔ"mpriː·he'nʃʌ·n UK: ɪt pɑsɪz maɪ kɔmprɪhenʃn
nekem ez magasexp
  1. it passes my comprehension
   USA: ʌ·t pæ'sʌ·z maɪ' kɔ"mpriː·he'nʃʌ·n UK: ɪt pɑsɪz maɪ kɔmprɪhenʃn
hat láb magas falexp
  1. wall six feet high
   USA: wɔː'l sɪ'ks fiː't haɪ' UK: wɔːl sɪks fiːt haɪ
leszáll a magas lórólv
  1. informal pipe down
   USA: paɪ'p daʊ'n UK: paɪp daʊn
leszállít a magas lóról vkitv
  1. take the stuffing out of sy
   USA: teɪ'k ðiː· stʌ'fɪ·ŋ aʊ't ʌ·v saɪ'
nemzeti koordinátor - Magas rangú, minisztériumi tisztviselő, aki kormánya hivatalos megbízottjaként közvetítő szerepet tölt be a partnerország és az Európai Unió között. A nemzeti koordinátor felügyeli, de nem irányítja programokat. (PHARE)exp
  1. national coordinator
   USA: næ'ʃnʌ·l koʊ·ɔː'rdʌ·neɪ"təː· UK: næʃnəl koʊɔːdɪneɪtər
fél hanggal magasabbra emelésexp
  1. rise of half a tone
   USA: raɪ'z ʌ·v hæ'f eɪ' toʊ'n UK: raɪz ɔv hɑf eɪ toʊn
az árak magasakexp
  1. prices are up
   USA: praɪ'sʌ·z əː· ʌ'p UK: praɪsɪz ɑr ʌp
a nap magasan állexp
  1. the sun is high
   USA: ðiː· sʌ'n ʌ·z haɪ' UK: ðiː sʌn ɪz haɪ
fel a magasbaadv
  1. skyward
   USA: skaɪ'wəː·d UK: skaɪwəd
felemel a magasbav
  1. throw up
   USA: θroʊ' ʌ'p UK: θroʊ ʌp
fent a magasbanadv
  1. aloft
   USA: ʌ·lɔː'ft UK: əlɔft
féllábszárig érő magascipőnoun
  1. buskin
   UK: bʌskɪn
a helyzet magaslatára emelkedikexp
  1. rise to the occasion
   USA: raɪ'z tʌ· ðiː· ʌ·keɪ'ʒʌ·n UK: raɪz tuː ðiː əkeɪʒn
  1. rise to the emergency
   USA: raɪ'z tʌ· ðiː· iː'məː·ʤʌ·nsiː· UK: raɪz tuː ðiː ɪməːʤənsiː
munkaszintek közötti magasságnoun
  1. lift
   USA: lɪ'ft UK: lɪft
tengerszint feletti magasságexp
  1. elevation
   USA: e"lʌ·veɪ'ʃʌ·n UK: elɪveɪʃn
dicsőség a magasságbeli istennekexp
  1. glory to be god on high
   USA: glɔː'riː· tʌ· biː· gɔ'd ɔ'n haɪ' UK: glɔːriː tuː biː gɔd ɔn haɪ
kifest, diszit; magasztalv
  1. emblazon
   USA: e·mbleɪ'zʌ·n UK: ɪmbleɪzn
fenséges, fennkölt, magasztosexp
ez neki túl magasexp
  1. it is beyond him
   USA: ʌ·t ʌ·z biː"ɔː'nd ɪ"m UK: ɪt ɪz bɪjɔnd hɪm
Report or add missing word to a dictionary...