COVID-19 Fight
mainspringnoun UK: meɪnsprɪŋ
mainstaynoun USA: meɪ'nsteɪ" UK: meɪnsteɪ
mainstreamnoun USA: meɪ'nstriː"m UK: meɪnstriːm
maintainv trans v USA: meɪ·nteɪ'n UK: meɪnteɪn
  1. It costs a lot to maintain a large house with a garden.
    1. Nagyon sokba kerül egy nagy kertesházat fenntartani.
  2. Despite moving abroad, she has maintained active correspondence with her friends.
    1. Bár külföldre költözött, továbbra is élénk levelezést folytatott a barátaival.
  1. Many roads in the countryside have been very poorly maintained.
    1. Vidéken nagyon sok út nincs jól karbantartva.
  1. He hardly earns enough to maintain his family.
    1. Éppen csak keres annyit, amennyiből eltartja a családját.
  2. Throughout the trial, the accused man maintained his innocence.
    1. A tárgyalás során a vádlott végig fenntartotta, hogy ártatlan.
maintain viabilityexp USA: meɪ·nteɪ'n vaɪ·ʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: meɪnteɪn vaɪəbɪlɪtiː
maintainableadj UK: meɪnteɪnəbl
maintainedv USA: meɪ·nteɪ'nd UK: meɪnteɪnd
maintainernoun UK: menteɪnə
maintainsnoun USA: meɪ·nteɪ'nz UK: meɪnteɪnz
maintenancenoun USA: meɪ'ntnʌ·ns UK: meɪntənəns
  1. The magazine offfers tips on cutting your house maintenance costs.
    1. A magazin ötleteket ad a ház fenntartási költségeinek csökkentésére.
  1. After the divorce, he refused to pay maintenance for his three children.
    1. A válás után nem akart tartásdíjat fizetni a három gyereke után.
  1. Old houses need a lot of maintenance.
    1. A régi házak nagymértékű karbantartást igényelnek.
maintenance ordernoun USA: meɪ'ntnʌ·ns ɔː'rdəː· UK: meɪntənəns ɔːdər
maintenance serviceexp USA: meɪ'ntnʌ·ns səː'vʌ·s UK: meɪntənəns səːvɪs
maintenance serviceexp USA: meɪ'ntnʌ·ns səː'vʌ·s UK: meɪntənəns səːvɪs
maintenance vehiclenoun USA: meɪ'ntnʌ·ns viː'ɪ·kʌ·l UK: meɪntənəns viːɪkl
by main forceadj USA: baɪ' meɪ'n fɔː'rs UK: baɪ meɪn fɔːs
by main strengthexp USA: baɪ' meɪ'n stre'ŋθ UK: baɪ meɪn streŋθ
Computerized Maintenance Management Systemexp USA: kʌ·mpyuː'təː·aɪ"zd meɪ'ntnʌ·ns mæ'nʌ·ʤmʌ·nt sɪ'stʌ·m UK: kəmpjuːtəraɪzd meɪntənəns mænɪʤmənt sɪstəm
coup de mainnoun USA: kuː' dʌ· meɪ'n UK: kuː diː meɪn
objective (e.g. main objectives)exp
Report or add missing word to a dictionary...