COVID-19 Fight
20 matches in 6 dictionaries. Details
manipulál2
  1. 1.2 manipulate
   USA: mʌ·nɪ'pyʌ·leɪ"t UK: mənɪpjʊleɪt
  1. juggle
   USA: ʤʌ'gʌ·l UK: ʤʌgl
manipulálás1
  1. manipulation
   USA: mʌ·nɪ"pyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: mənɪpjʊleɪʃn
manipulált3
  1. manipulated
   USA: mʌ·nɪ'pyʌ·leɪ"tʌ·d UK: mənɪpjʊleɪtɪd
manipulál2
  1. 1.14 manipulieren
   manipu'liːrən
  1. 1.14 manipulieren
   manipu'liːrən
manipulálás1
  1. e Manipulation
   maːnipula'tsioːn
   1. pluralForm:
   2. Manipulationen
   1. genitiveForm:
   2. Manipulation
manipulálv
 1. fényképet, hanganyagot
manipulálv
manipulálásnoun
manipulál2
manipulálás
manipulálható
  1. manipolabile
   manipolábile
manipulálja / meghamisítja a bizonyítékokat
manipuláló
manipulált
 1. főleg élelmiszer
manipulált3
bizonyítékok manipulálása / meghamisítása
nem manipulált3
  1. vergine
   vérgine
manipulál2
Report or add missing word to a dictionary...