170 matches in 8 dictionaries. Details
meannoun USA: miː'n UK: miːn
   1. We need to find a mean between exam questions which are too difficult and those which are too easy.
     1. Középutat kell találnunk a túl nehéz és túl könnyű vizsgakérdések között.
   1. Calculate the mean of the readings obtained.
     1. Számítsuk ki a kapott értékek átlagát.
   2. Returns the mean of a sample without including the marginal values.
     1. Megadja egy minta középértékét a szélsőértékek nélkül.
meanadj USA: miː'n UK: miːn
  1. The mean weight is the atomic weight divided by the number of protons
    1. A közepes atomtömeg az atomi tömeg osztva a protonok számával
  1. I understand what that means.
    1. Értem, mit jelent.
  2. Katie is not friendly at all, she is being mean to everyone in the class.
    1. Kati egyáltalán nem barátkozós, mindenkivel utálatos az osztályban.
meanadj USA: miː'n UK: miːn
   1. He was a man of mean birth.
     1. Egyszerű családból származott.
  1. He is really mean: he would not even invite his friends for a drink.
    1. Ő aztán igazán zsugori, még a barátait sem hívná meg egy italra.
  2. Her husband is rather mean over money matters.
    1. A férje meglehetősen fukar a pénzügyeket illetően.
mean 1.adj
mean / by all -sadv USA: miː'n baɪ' ɔː'l e's
meanderv intrans v USA: miː·æ'ndəː· UK: mɪændər
meanderingnoun USA: miː·æ'ndəː·ɪ·ŋ UK: mɪændərɪŋ
meanderingadj USA: miː·æ'ndəː·ɪ·ŋ UK: mɪændərɪŋ
meaningnoun USA: miː'nɪ·ŋ UK: miːnɪŋ
meaningfuladj USA: miː'nɪ·ŋfʌ·l UK: miːnɪŋfəl
meaninglessnoun USA: miː'nɪ·ŋlʌ·s UK: miːnɪŋləs
meaninglessnessnoun UK: miːnɪŋləsnəs
meaninglyadv UK: miːnɪŋliː
mean-lookingadj
mean, meantv trans v USA: miː'n me'nt UK: miːn ment
mean , meant , meant 2.exp
meannessnoun USA: miː'nnʌ·s UK: miːnnəs
meannessnoun USA: miː'nnʌ·s UK: miːnnəs
mean priceexp USA: miː'n praɪ's UK: miːn praɪs
Report or add missing word to a dictionary...