27 matches in 7 dictionaries. Details
megállásnoun
  1. stoppage
   USA: stɔ'pɪ·ʤ UK: stɔpɪʤ
  1. standstill
   USA: stæ'ndstɪ"l UK: stænstɪl
  1. stand
   USA: stæ'nd UK: stænd
  1. rest
   USA: re'st UK: rest
  1. pause
   USA: pɔː'z UK: pɔːz
  1. let-up
   USA: le'tʌ"p UK: letʌp
  1. halt
   USA: hɔː'lt UK: hɔːlt
  1. checking
   USA: tʃe'kɪ·ŋ UK: tʃekɪŋ
  1. cease
   USA: siː's UK: siːs
megállás nélküladv
  1. without intermission
   USA: wɪ"ðaʊ't ɪ"ntəː·mɪ'ʃʌ·n UK: wɪðaʊt ɪntəmɪʃn
  1. express
   USA: ɪ·kspre's UK: ɪkspres
megállás nélkül beszélv
  1. informal spout
   USA: spaʊ't UK: spaʊt
megállásra kényszerítv
  1. Sh bay
   USA: beɪ' UK: beɪ
megállásra kényszerít vkitv
  1. give pause to sy
   USA: gɪ'v pɔː'z tʌ· saɪ'
megállást parancsolexp
  1. call a halt
   USA: kɔː'l eɪ' hɔː'lt UK: kɔːl eɪ hɔːlt
hirtelen megállásnoun
  1. pull-in
   USA: pʊ'lɪ"n
  1. Aus prop
   USA: prɔ'p UK: prɔp
  1. hitch
   USA: hɪ'tʃ UK: hɪtʃ
  1. dead stop
   USA: de'd stɔ'p UK: ded stɔp
  1. check
   USA: tʃe'k UK: tʃek
zökkenésszerű megállásnoun
  1. jolt
   USA: ʤoʊ'lt UK: ʤoʊlt
  1. check
   USA: tʃe'k UK: tʃek
megállásnoun
  1. Stopp
   'ʃtɔp
  1. e Station
   ʃta'tsioːn
   1. pluralForm:
   2. Stationen
   1. genitiveForm:
   2. Station
  1. r Halt
   'halt
megállásnoun
megállásnoun
 1. gépé, járműé
  1. m stoppage
   old
zökkenésszerű megállásnoun
megállásundef
  1. tregua
   trégua
  1. old resta
  1. literary posa
  1. old literary interstizio
  1. literary dimora
  1. accostamento
   ami mellett: di
megállásnoun
  1. rare accosto
   0 aki/ami mellett: a
megállás nélküladv
megállás nélkül halad továbbundef
  1. figurative gen tirare di lungo
megállás nélküliundef
növekedés megállásaundef
  1. decrescita
   decréscita
egy percnyi megállás nélkülundef
Report or add missing word to a dictionary...