32 matches in 7 dictionaries. Details
megállítv
  1. stay
   USA: steɪ' UK: steɪ
  1. rein up
   USA: reɪ'n ʌ'p UK: reɪn ʌp
  1. rein in
   USA: reɪ'n ɪ'n UK: reɪn ɪn
  1. pull up
   USA: pʊ'l ʌ'p UK: pʊl ʌp
  1. inhibit
   USA: ɪ"nhɪ'bʌ·t UK: ɪnhɪbɪt
  1. hold up
   USA: hoʊ'ld ʌ'p UK: hoʊld ʌp
  1. fetch up
   USA: fe'tʃ ʌ'p UK: fetʃ ʌp
  1. clamp
   USA: klæ'mp UK: klæmp
  1. check
   USA: tʃe'k UK: tʃek
  1. S maga továbbengedte! - kiáltotta a sebész, megállítva a lovát.
    1. And you let him pass! cried the surgeon, checking his horse.
  1. bring up
   USA: brɪ'ŋ ʌ'p UK: brɪŋ ʌp
  1. bring to
   USA: brɪ'ŋ tʌ· UK: brɪŋ tuː
  1. arrest
   USA: əː·e'st UK: ərest
megállításnoun
  1. tackle
   USA: tæ'kʌ·l UK: tækl
  1. stoppage
   USA: stɔ'pɪ·ʤ UK: stɔpɪʤ
  1. arresting
   USA: əː·e'stɪ·ŋ UK: ərestɪŋ
megáll(ít)ásnoun
  1. stopping
   USA: stɔ'pɪ·ŋ UK: stɔpɪŋ
megállíthatatlanadj
  1. unstoppable
   USA: ʌ·nstɔ'pʌ·bʌ·l UK: ʌnstɔpəbl
  1. incontrollable
   UK: ɪnkəntroʊləbl
megállít vkitv
  1. cut sy short
   USA: kʌ't saɪ' ʃɔː'rt
úton megállítv
  1. waylay
   USA: weɪ'leɪ" UK: weɪleɪ
hirtelen megállításnoun
  1. check
   USA: tʃe'k UK: tʃek
támadás megállítójanoun
  1. checker
   USA: tʃe'kəː· UK: tʃekər
megállítv
  1. lovat parieren
   pa'riːrən
megállítv
  1. zu Halt bringen
   'tsuː 'halt 'brɪŋən
  1. Stoppen
   'ʃtɔpən
  1. Stocken
   'ʃtɔkən
  1. anhalten
   'anhaltən
megállítv
 1. ütést sports
megállításnoun
 1. gépé, járműé
  1. m stoppage
   old
megállításnoun
megállíthatatlanadj
megállításundef
megállításnoun
megállíthatatlanundef
  1. irrefrenabile
   irrefrenábile
  1. insostenibile
   insosteníbile
  1. incontenibile
   inconteníbile
  1. incoercibile
   incoercíbile
  1. inarrestabile
   inarrestábile
megállíthatatlanadj
Report or add missing word to a dictionary...