COVID-19 Fight
megállapodás1
  1. understanding
   USA: ʌ"ndəː·stæ'ndɪ·ŋ UK: ʌndəstændɪŋ
  1. treaty
   USA: triː'tiː· UK: triːtiː
  1. stand
   USA: stæ'nd UK: stænd
  1. 6 stand-in
   UK: stændɪn
  1. settlement
   USA: se'tʌ·lmʌ·nt UK: setlmənt
  1. A Közel-keleti békemegállapodás végső formája jelenleg tárgyalás alatt van.
    1. The ultimate shape of a Middle East peace settlement is being negotiated.
  1. pact
   USA: pæ'kt UK: pækt
 1. 340
  1. covenant
   USA: kʌ'vʌ·nʌ·nt UK: kʌvənənt
  1. convention
   USA: kʌ·nve'nʃʌ·n UK: kənvenʃn
  1. compromise
   USA: kɔ'mprʌ·maɪ"z UK: kɔmprəmaɪz
  1. compact
   USA: kʌ·mpæ'kt UK: kɔmpækt
  1. arrangement
   USA: əː·eɪ'nʤmʌ·nt UK: əreɪnʤmənt
  1. agreement
   USA: ʌ·griː'mʌ·nt UK: əgriːmənt
 2. 340
  1. accord
   USA: ʌ·kɔː'rd UK: əkɔːd
megállapodás (PHARE)1
  1. agreement
   USA: ʌ·griː'mʌ·nt UK: əgriːmənt
megállapodás szerint4
  1. by arrangement
   USA: baɪ' əː·eɪ'nʤmʌ·nt UK: baɪ əreɪnʤmənt
  1. by appointment
   USA: baɪ' ʌ·pɔɪ'ntmʌ·nt UK: baɪ əpɔɪntmənt
  1. as agreed
   USA: e'z ʌ·griː'd UK: əz əgriːd
  1. as agreed upon
   USA: e'z ʌ·griː'd ʌ·pɔ'n UK: əz əgriːd əpɔn
megállapodás/megegyezés szerint13
  1. by arrangement
   USA: baɪ' əː·eɪ'nʤmʌ·nt UK: baɪ əreɪnʤmənt
megállapodásra jut vkivel2
  1. close with
   USA: kloʊ'z wʌ·ð UK: kloʊz wɪð
megállapodásszerű3
 1. 340
  1. conventional
   USA: kʌ·nve'nʃʌ·nʌ·l UK: kənvenʃənl
megállapodást köt2
  1. contract
   USA: kʌ·ntræ'kt UK: kɔntrækt
hallgatólagos megállapodás1
  1. convention
   USA: kʌ·nve'nʃʌ·n UK: kənvenʃn
képviseleti megállapodás13
  1. agency agreement
   USA: eɪ'ʤʌ·nsiː· ʌ·griː'mʌ·nt UK: eɪʤənsiː əgriːmənt
kereskedelmi megállapodás13
  1. trade agreement
   USA: treɪ'd ʌ·griː'mʌ·nt UK: treɪd əgriːmənt
ügynöki megállapodás13
  1. agency agreement
   USA: eɪ'ʤʌ·nsiː· ʌ·griː'mʌ·nt UK: eɪʤənsiː əgriːmənt
üzlet, megállapodás1
  1. deal
   USA: diː'l UK: diːl
közvetlen megállapodás - A szerződések odaítélésnek az a módja, amikor a szerződő hatóság a saját választása szerinti vállalkozóval közvetlenül tárgyal és szerződik. Ilyen megállapodás csak az 50.000 ECU értékhatárt el nem érő szerződéseknél köthető, vagy13
kétoldalú megállapodás (EU)13
  1. bilateral agreement
   USA: baɪ·læ'təː·ʌ·l ʌ·griː'mʌ·nt UK: baɪlætərəl əgriːmənt
másértelmű megállapodás híján13
  1. unless otherwise agreed
   USA: ʌ·nle's ʌ'ðəː·waɪ"z ʌ·griː'd UK: ənles ʌðəwaɪz əgriːd
Európa Megállapodás, közismertebb nevén (PHARE)13
  1. Europe Agreement
   USA: yʊ'rʌ·p ʌ·griː'mʌ·nt UK: jʊərəp əgriːmənt
képviseleti/ügynöki megállapodás (PHARE)13
kétoldalú megállapodás (PHARE)13
  1. bilateral agreement
   USA: baɪ·læ'təː·ʌ·l ʌ·griː'mʌ·nt UK: baɪlætərəl əgriːmənt
a megállapodás értelmében13
  1. under the terms of the agreement
   USA: ʌ'ndəː· ðiː· təː'mz ʌ·v ðiː· ʌ·griː'mʌ·nt UK: ʌndər ðiː təːmz ɔv ðiː əgriːmənt
közvetlen megállapodásos szerződések (EU)13
  1. direct agreement contracts
   USA: dɪ·re'kt ʌ·griː'mʌ·nt kʌ·ntræ'kts UK: dɪrekt əgriːmənt kɔntrækts
Report or add missing word to a dictionary...