COVID-19 Fight
20 matches in 9 dictionaries. Details
megbüntetv
  1. penalize
   USA: piː'nʌ·laɪ"z UK: piːnəlaɪz
megbüntetésnoun
  1. strafe
   USA: streɪ'f UK: strɑf
  1. correction
   USA: kəː·e'kʃʌ·n UK: kərekʃn
megbüntetikexp
  1. be booked
   USA: biː· bʊ'kt UK: biː bʊkt
megbüntet vkit álnokságáértv
megbüntet vkit gaztettéértv
(meg)büntet (vkit vmiért)exp
megbüntetv
megbüntetv
  1. ukarać
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. ukarzę
   1. thirdPersonSingular:
   2. ukarze
megbüntetundef
 1. versenyzőt, csapatot
  1. old Rome disciprinare
   m
megbüntetésundef
megbüntetettundef
bünteti / megbünteti magátundef
kissé (meg)büntetundef
megbüntetésnoun
megbüntetv
Report or add missing word to a dictionary...