COVID-19 Fight
21 matches in 6 dictionaries. Details
meghátrálv
  1. stick at
   USA: stɪ'k æ't UK: stɪk ət
  1. recoil
   USA: riː·kɔɪ'l UK: rɪkɔɪl
  1. give in
   USA: gɪ'v ɪ'n UK: gɪv ɪn
  1. get cold feet
   USA: gɪ't koʊ'ld fiː't UK: get koʊld fiːt
  1. flinch
   USA: flɪ'ntʃ UK: flɪntʃ
  1. face about
   USA: feɪ's ʌ·baʊ't UK: feɪs əbaʊt
  1. blench
   UK: blentʃ
  1. back off
   USA: bæ'k ɔː'f UK: bæk ɔf
  1. back down
   USA: bæ'k daʊ'n UK: bæk daʊn
(meg)hátrálv
  1. flinch
   USA: flɪ'ntʃ UK: flɪntʃ
meghátrálásnoun
  1. informal climb-down
meghátrálásra kényszerítv
  1. outface
   UK: aʊtfeɪs
meghátrál vmi előlv
meghátrálv
  1. informal hencegő dégonfler
meghátrálv
  1. figurative fléchir
  1. flancher
   informal
  1. informal caler
(meg)hátrálv
 1. mil
meghátrálásnoun
meghátrálásundef
meghátrálásra kényszerítundef
meghátrálásra késztetundef
meghátrálóundef
meghátrálásundef
meghátrálnoun
Report or add missing word to a dictionary...