32 matches in 6 dictionaries. Details
(meg)hamisítv
  1. adulterate
   USA: ʌ·dʌ'ltəː·eɪ"t UK: ədʌltəreɪt
meghamisítv
  1. sophisticate
   USA: sʌ·fɪ'stɪ·kʌ·t UK: səfɪstɪkeɪt
 1. econ
  1. informal salt
   USA: sɔː'lt UK: sɔlt
  1. rig
   USA: rɪ'g UK: rɪg
  1. informal maim
   USA: meɪ'm UK: meɪm
  1. load
   USA: loʊ'd UK: loʊd
  1. garble
   USA: gɔ'rbʌ·l UK: gɑbl
  1. fake
   USA: feɪ'k UK: feɪk
  1. dope
   USA: doʊ'p UK: doʊp
meghamisításnoun
  1. sophistication
   USA: sʌ·fɪ"stɪ·keɪ'ʃʌ·n UK: səfɪstɪkeɪʃn
  1. adulteration
   UK: ədʌltəreɪʃn
(meg)hamisításnoun
  1. adulteration
   UK: ədʌltəreɪʃn
meghamisítja az üzleti könyveketexp
  1. cook the books
   USA: kʊ'k ðiː· bʊ'ks UK: kʊk ðiː bʊks
meghamisítónoun
  1. garbler
   UK: gɑblər
meghamisítottadj
  1. sophisticated
   USA: sʌ·fɪ'stɪ·keɪ"tʌ·d UK: səfɪstɪkeɪtɪd
  1. garbled
   USA: gɔ'rbʌ·ld UK: gɑbld
(meg)hamisítv
 1. bort
meghamisítv
 1. fényképet, hanganyagot
(meg)hamisításnoun
meghamisítv
  1. podrobić
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. podrobię
   1. thirdPersonSingular:
   2. podrobi
   1. seeAlso:
  2. podrobić sfałszować
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. sfałszuję
   1. thirdPersonSingular:
   2. sfałszuje
   1. seeAlso:
meghamisítottundef
meghamisítundef
 1. főleg márkás termékeket
  1. slang taroccare
 2. élelmiszert
  1. manomettere
   manométtere
 3. írott szöveget attól idegen nyelvi elemek beszúrásával
  1. literary falsare
 4. pl. szavazást, igazságszolgáltatást stb.
 5. pl. szavazást, igazságszolgáltatást stb.
  1. rare literary dimesticare
  1. old corrompere
   corrómpere
 6. élelmiszert
 7. élelmiszert
 8. pl. szavazást, igazságszolgáltatást stb.
 9. pl. szavazást, igazságszolgáltatást stb.
meghamisításundef
 1. főleg márkás termékeké
 2. élelmiszeré
 3. élelmiszeré
meghamisításnoun
 1. szóé, jelentésé
meghamisíthatóundef
 1. élelmiszer
  1. adulterabile
   adulterábile
Report or add missing word to a dictionary...