COVID-19 Fight
14 matches in 8 dictionaries. Details
meghiúsítv
  1. figurative upset
   USA: ʌ'pse"t UK: ʌpset
  1. trip
   USA: trɪ'p UK: trɪp
  1. thwart
   USA: θwɔː'rt UK: θwɔːt
  1. stultify
   USA: stʌ'ltʌ·faɪ" UK: stʌltɪfaɪ
  1. figurative shatter
   USA: ʃæ'təː· UK: ʃætər
  1. slang informal UK rot
   USA: rɔ't UK: rɔt
  1. mock
   USA: mɔ'k UK: mɔk
  1. figurative maim
   USA: meɪ'm UK: meɪm
  1. frustrate
   USA: frʌ'streɪ"t UK: frʌstreɪt
  1. foil
   USA: fɔɪ'l UK: fɔɪl
  1. dislocate
   USA: dɪ'sloʊ·keɪ·t UK: dɪsləkeɪt
  1. disconcert
   USA: dɪ"skʌ·nsəː't UK: dɪskənsəːt
  1. disappoint
   USA: dɪ"sʌ·pɔɪ'nt UK: dɪsəpɔɪnt
  1. defeat
   USA: dʌ·fiː't UK: dɪfiːt
  1. dash
   USA: dæ'ʃ UK: dæʃ
  1. old confute
   UK: kənfjuːt
  1. circumvent
   USA: səː"kʌ·mve'nt UK: səːkəmvent
  1. blight
   USA: blaɪ't UK: blaɪt
  1. balk
   USA: bɔ'lk UK: bɔːk
  1. baffle
   USA: bæ'fʌ·l UK: bæfl
meghiúsítja a szándékátv
  1. informal checkmate
   USA: tʃe'kmeɪ"t UK: tʃekmeɪt
meghiúsítja vki terveitv
cselszövést meghiúsítv
  1. counterplot
   UK: kaʊntəplɔt
meghiúsítv
  1. figurative kreuzen
   'krɔʏtsən
  1. figurative durchkreuzen
   dʊɐç'krɔʏtsən
meghiúsítv
  1. udaremnić
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. udaremnię
   1. thirdPersonSingular:
   2. udaremni
   1. seeAlso:
  2. udaremniać
   1. firstPersonSingular:
   2. udaremniam
   1. thirdPersonSingular:
   2. udaremnia
   1. seeAlso:
meghiúsítottundef
meghiúsítottundef
Report or add missing word to a dictionary...