COVID-19 Fight
megkötöttadj
  1. figurative tied
   USA: taɪ'd UK: taɪd
  1. concrete
   USA: kɔ'nkriː·t UK: kɔŋkriːt
  1. bound
   USA: baʊ'nd UK: baʊnd
megkötött alkunoun
  1. slang US whizz
   UK: wɪz
  1. whiz
   USA: hwɪ'z UK: wɪz
gyorsan megkötött házasságexp
  1. speedily concluded marriage
   USA: spiː'dʌ·liː· kʌ·nkluː'dʌ·d me'rɪ·ʤ UK: spiːdɪliː kənkluːdɪd mærɪʤ
hirtelen megkötött házasságexp
  1. speedily concluded marriage
   USA: spiː'dʌ·liː· kʌ·nkluː'dʌ·d me'rɪ·ʤ UK: spiːdɪliː kənkluːdɪd mærɪʤ
sebtében megkötött házasságexp
  1. speedily concluded marriage
   USA: spiː'dʌ·liː· kʌ·nkluː'dʌ·d me'rɪ·ʤ UK: spiːdɪliː kənkluːdɪd mærɪʤ
Report or add missing word to a dictionary...