COVID-19 Fight
meglógv
 1. sports
  1. welsh
   USA: we'lʃ UK: welʃ
  1. vamoose
   UK: væmuːs
  1. tommy
   USA: tɔ'miː· UK: tɔmiː
  1. slang Aus smoke
   USA: smoʊ'k UK: smoʊk
  1. informal skedaddle
   UK: skɪdædl
  1. scour off
   USA: skaʊ'r ɔː'f UK: skaʊər ɔf
  1. make tracks
   USA: meɪ'k træ'ks UK: meɪk træks
  1. lam
   USA: læ'm UK: læm
  1. hop the twig
   USA: hɔ'p ðiː· twɪ'g UK: hɔp ðiː twɪg
  1. hop the stick
   USA: hɔ'p ðiː· stɪ'k UK: hɔp ðiː stɪk
  1. hop it
   USA: hɔ'p ʌ·t UK: hɔp ɪt
  1. cut one's stick
   USA: kʌ't wʌ'nz stɪ'k UK: kʌt wʌnz stɪk
  1. informal clear out
   USA: klɪ'r aʊ't UK: klɪər aʊt
  1. informal clear off
   USA: klɪ'r ɔː'f UK: klɪər ɔf
  1. informal abscond
   UK: əbskɔnd
meglóg vmi előlv
meglóg/meglépv
  1. cut one's stick
   USA: kʌ't wʌ'nz stɪ'k UK: kʌt wʌnz stɪk
meglóg/megszökik vmivelexp
meglógott "olajra lépettexp
  1. he walked his chalk
   USA: hiː' wɔː'kt hʌ·z tʃɔ'k UK: hiː wɔːkt hɪz tʃɔːk
meglógvaexp
  1. on the lam
   USA: ɔ'n ðiː· læ'm UK: ɔn ðiː læm
hirtelen meglógásnoun
  1. informal skedaddle
   UK: skɪdædl
Report or add missing word to a dictionary...