COVID-19 Fight
20 matches in 5 dictionaries. Details
megmásítv
 1. law
  1. overrule
   USA: oʊ'vəː·ruː"l UK: oʊvəruːl
megmásíthatatlanadj
  1. irrevocable
   USA: ɪ·re'vʌ·kʌ·bʌ·l UK: ɪrevəkəbl
  1. irreversible
   USA: ɪ"rɪ·vəː'sʌ·bʌ·l UK: ɪrɪvəːsəbl
megmásíthatatlan elhatározásexp
  1. grim determination
   USA: grɪ'm dʌ·təː"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: grɪm dɪtəːmɪneɪʃn
megmásíthatatlanságnoun
  1. irrevocability
   UK: ɪrevəkəbɪlɪtiː
megmásíthatatlan ténynoun
  1. fait accompli
   USA: feɪ't ʌ·kɔ'mpliː· UK: feɪt əkɔmpliː
megmásíthatatlanuladv
  1. irrevocably
   USA: ɪ·re"voʊ'kʌ·bliː· UK: ɪrevəkəbliː
igazságot megmásítv
  1. prevaricate
   UK: prɪværɪkeɪt
megmásítv
megmásítv
  1. korábbi ítéletet déjuger
megmásítundef
megmásításnoun
megmásíthatatlanundef
megmásíthatatlanságundef
megmásíthatóundef
  1. revocabile
   revocábile
megmásítja az elhatározásátundef
megváltoztatja / megmásítja a véleményétundef
  1. ricredersi
   ricrédersi
megmásíthatatlanundef
  1. megmásíthatatlan kötelesség
    1. ~ дълг
határozatot megmásítundef
Report or add missing word to a dictionary...