COVID-19 Fight
megrongálv
 1. law
  1. waste
   USA: weɪ'st UK: weɪst
  1. mutilate
   USA: myuː'tʌ·leɪ"t UK: mjuːtɪleɪt
  1. mar
   USA: mɔ'r UK: mɑr
  1. injure
   USA: ɪ'nʤəː· UK: ɪnʤər
  1. deface
   USA: dʌ·feɪ's UK: dɪfeɪs
  1. damage
   USA: dæ'mʌ·ʤ UK: dæmɪʤ
  1. damage
   USA: dæ'mʌ·ʤ UK: dæmɪʤ
  1. blemish
   USA: ble'mɪ·ʃ UK: blemɪʃ
megrongáltadj
  1. marred
   USA: mɔ'rd UK: mɑd
megrongáltságnoun
  1. disrepair
   USA: dɪ"srʌ·pe'r UK: dɪsrɪpeər
megrongálásnoun
  1. impairment
   USA: ɪ"mpe'rmʌ·nt UK: ɪmpeəmənt
megrongálódottadj
  1. run-down
   USA: rʌ'ndaʊ"n UK: rʌndaʊn
  1. injured
   USA: ɪ'nʤəː·d UK: ɪnʤəd
  1. decayed
   USA: dʌ·keɪ'd UK: dɪkeɪd
megrongálódásnoun
  1. waste
   USA: weɪ'st UK: weɪst
súlyosan megrongálv
  1. literary old scathe
   UK: skeɪð
időjárás által megrongáltadj
Report or add missing word to a dictionary...